Unikátní nabídka tří síťových akademií na PEF MENDELU

Levné dárky, best dárky
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF MENDELU) otevřela svým studentům možnost absolvovat nové kurzy, které jsou součástí síťových akademií. Ke stávajícím kurzům Cisco Networking Academy, kterou studenti univerzity mohou absolvovat již šestým rokem, otevřel Ústav informatiky PEF MENDELU dva nové výukové programy: Juniper Networks Academic Alliance a MikroTik Academy.

  Síťové akademie jsou součástí vlastních vzdělávacích programů předních výrobců síťových technologií. Důraz je kladen na schopnost řešit praktické úlohy z oblasti návrhu, implementace a správy komunikační infrastruktury. Po úspěšném absolvování má student nejen znalosti a praktické dovednosti, ale je plně připraven složit certifikační zkoušku, na základě které získá tzv. průmyslovou certifikaci daného výrobce. Na rozdíl od běžných zkoušek na VŠ jsou při certifikační zkoušce na studenty kladeny vysoké nároky. Jejich složení má v oboru stejnou, ne-li vyšší váhu než vysokoškolský titul. Potenciální zaměstnavatel má jistotu, že daný student je schopen danou problematiku v praxi samostatně řešit. Spojením studia na fakultě a studia v síťových akademiích zvyšuje fakulta hodnotu svých absolventů na trhu práce.

  Prestiž síťových akademií vysvětluje Martin Pokorný, odborný asistent Ústavu informatiky PEF MENDELU: „Nabídka studia současně tří síťových akademií není na vysokých školách v České republice zdaleka běžná, a studenti tak získávají možnost seznámit se s širokým portfoliem různých technologických platforem.“

  „Fakulta nabízí svým studentům informatiky nejen všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání, ale i možnost osvojení si praktických dovedností, proto podobné projekty vždy podporujeme,“ doplnila děkanka fakulty prof. Ing. Jana Stávková, CSc. Reálnou hodnotu získaného certifikátu dále shrnuje na praktickém příkladu: „Student nastupuje na fakultu s vizitkou Jan Novák a může studium končit jako Ing. Jan Novák, Ph.D., CCNA R&S, JNCIA-Junos, MTCNA certified. Na trhu práce má oproti svým konkurentům velkou výhodu hned po promocích. Pro pozici síťového inženýra je totiž certifikace v drtivé většině případů nezbytností a u zbytku nabídek zvýhodněním.“ Síťové akademie jsou považovány za součást výuky, jsou proto pro studenty MENDELU zdarma.

  Jiří Urbánek

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.