Upozornění pro zájemce o studium uměleckých oborů

Levné dárky, best dárky

V nadcházejícím akademickém roce *2008/2009*
bude otevřen nově akreditovaný bakalářský obor
Multimediální kompozice na HF JAMU.
Výuka v oboru bude zajišťována kooperací 4 fakult:
HF a DiFa JAMU, FaVU VUT a FF MU.
Standardní doba studia oboru jsou 3 roky.
Po ukončení studia bude absolventům přiznán titul BcA.

Přihlášky je možno podat do 20. srpna 2008.Dodatečné přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 8. a 9. září 2008.

 • Přihlášky je možno podat pouze klasickou písemnou formou,
 • doložit dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
 • případně dalšími požadovanými informacemi.
 • Podrobnosti: http://hf.jamu.cz/aktuality/smernice_bc_multimedia.pdf
 • …a odeslat na adresu:

  Hudební fakulta JAMU, studijní oddělení, Komenského nám. 6, 662 15 Brno.  Přílohou přihlášky je stručný životopis. Cizí státní příslušníci (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí předložit vysvědčení o vykonání státní zkoušky z českého jazyka.
  Poplatek za přijímací řízení činí 600 Kč.
  Poplatek lze uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A.
  V případě bankovního převodu uveďte do kolonky „zpráva pro příjemce“ své rodné číslo.
  V případě platby složenkou uveďte jako specifický symbol své rodné číslo.
  Číslo účtu je 27-0493900217/0100. VS 6499901940.
  Bez uhrazeného poplatku za přijímací řízení a všech příloh
  nebude přihláška přijata k dalšímu zpracování a uchazeč bude
  vyřazen z přijímacího řízení.

  Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven.

  Maximální počet přijatých – 4 studenti

  Zkoušku z českého jazyka pro cizince lze po předchozí domluvě termínu
  vykonat na katedře jazyků HF JAMU, Komenského nám. 6, Brno.

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.