VFU pořádá konferenci o bezpečnosti a kvalitě potravin

Levné dárky, best dárky
 • O hygieně a technologii potravin přijedou do Brna diskutovat čeští a zahraniční veterinární hygienici ve dnech 17.–18. 10. na Veterinární a farmaceutickou univerzitu, která pořádá 42. ročník konference Lenfeldovy a Höklovy dny. Kolem potravin a jejich kvality se vede široká diskuze, ve které se objevují rozdílné názory nejen v laické, ale i v odborné rovině. Nejvíce diskuzí se vede o škodlivosti či neškodlivosti jídla, jeho kvalitě a bezpečnosti konzumace. V posledních letech se o kvalitu potravin začala v čím dál větší míře zajímat i laická veřejnost.

  Konferenci Lenfeldovy a Höklovy dny pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie a Státní veterinární správa ČR. Do Brna se sjedou na dvě stovky veterinárních hygieniků, z nichž většina působí v dozorových orgánech a veterinárních správách zemí Evropské unie i mimoevropských zemí. Zahraniční hosté přijedou zejména z evropských zemí. Hlavním tématem 42. Lenfeldových a Höklových dnů bude bezpečnost a kvalita potravin.

  Konference bude rozdělena do tří sekcí. První sekce se zaměří na veterinární ochranu veřejného zdraví, druhá sekce bude obsahovat semináře z oblasti bezpečnosti a kvality potravin živočišného druhu. První dvě sekce budou tradičně doplněny historickou částí. Diskutovat se bude především o mase a masných výrobcích, kontrole masa na jatkách, antibioticích a alergenech obsažených v potravinách. Účastníky také čeká přednáška Potraviny na pranýři, ale také přednášky na téma obsahu masa v masných výrobcích či kvality a autenticity rybích filet. VFU pořádá konferenci za finanční podpory BCES (Brno Centrum Evropských Studií) a města Brna.

  Konference Lenfeldovy a Höklovy dny je založena na tradici seminárních rozprav z oboru hygiena a technologie potravin. Odborná konference je zaměřena na problematiku bezpečnosti a kvality potravin z pohledu současného stavu aplikace potravinového práva a výsledků vědecké činnosti v této oblasti. Současná konference je setkáním odborníků ze vzdělávacích institucí, výzkumných ústavů a dozorových orgánů. Organizátorem konference byla v historii Katedra hygieny a technologie potravin vysoké školy, dnes jí organizuje Fakulta veterinární hygieny a ekologie.

  Petr Chmelař

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.