Výstava diplomových prací studentů průmyslového designu

Levné dárky, best dárky
 • 11. výstava diplomových prací studentů průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2013 nazvaná Dráždí oči se koná od 27. 6. do 22. 9. 2013 v Technickém muzeu v Brně. Na vernisáži ve středu 26. 6. v 16 hodiny pronese úvodní slovo prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., děkan Fakulty strojního inženýrství VUT Brno. Vernisáž se koná u příležitosti Světového dne průmyslového designu / World Industrial Design Day, který je vyhlášen ICSID (Mezinárodní radou společností průmyslového designu) na 29. 6.

  Vystavují: Lenka Andrášová / Jan Blatoň / Pavel Červený / Berta Jašová / Barbora Křížová / Jan Macháček / Tomáš Novotný / Tomáš Paclík / Karel Povolný / Gabriela Ronzová / Tomáš Rozkydálek / David Semrád / Jakub Šabršula

 • 20 let školy průmyslového designu na ÚK FSI VUT Brno

  Letos v září tomu bude 20 let, kdy byla zahájena řádná výuka designu na Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Z iniciativy skupiny architektů při Fakultě architektury a Institutu průmyslového designu (prof. Ing. arch. Milan Moráň, prof. Ing. arch. Zdeněk Denk, Ing. Mojmír Čevela ad.) se design začal vyučovat na tehdejší Fakultě strojní VUT již od roku 1986 jako dvouleté mezioborové studium Průmyslový design-management ve specializaci Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu. Tato forma studia byla ukončena v roce 1991 a na Ústavu konstruování byl založen Odbor průmyslového designu s vedoucím Ing. arch. Milošem Klímou, CSc., který zkoncipoval program pětileté magisterské výuky Průmyslového designu. V letech 1991–1993 tato výuka probíhala v přípravných nultých ročnících a po akreditaci od akademického roku 1993/94 byla zahájena jako řádný studijní program v 1. a 2. ročníku současně. Brzy na to došlo k různým změnám, hned v akademickém roce 1994/95 byl obor nazván Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design, aby se jeho charakter i v názvu odlišil od tehdy vzniklého Ateliéru produktového designu na FAVU VUT. Od roku 1996 Odbor průmyslového designu vede doc. Ing. arch. Jan Rajlich.

  Od prvních státnic v roce 1997 absolvovalo na ÚK FSI VUT Brno již 226 designérů. V polovině června 2013 ukončili magisterské studium další mladí designéři státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce již po sedmnácté. Současný obor Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design studuje na ÚK FSI VUT v 1. až 3. ročníku bakalářského a v 1. až 2. ročníku navazujícího magisterského studia aktuálně 127 studentů. Studenti mohou ve studiu designu na ÚK FSI VUT Brno také pokračovat i ve 3. stupni studia, v doktorském studijním programu Stroje a zařízení. Doktorské studium počínaje rokem 2003 úspěšně dokončilo sedm studentů designu.

  Výuka designu na ÚK FSI VUT je charakteristická vedle uměleckého přístupu k tvorbě designu i důrazem na technický a vědecký přístup. To se projevuje i v tematice ateliérových semestrálních i závěrečných prací, kde lze najít zejména zadání svázaná s průmyslovou výrobou. Studenti se při navrhování zabývají všemi funkcemi výrobku – technickou, ergonomickou, estetickou, ekonomickou, psychologickou i společenskou. Vytvářejí návrhy v různých oblastech designu průmyslových výrobků a zařízení (technologické celky – výrobní prostředky, nářadí a nástroje, energetická zařízení, dopravní prostředky, přístrojová technika – spotřební elektronika, optika, zdravotnická technika, zařízení pro informatiku a audiovizuální techniku, dále sustainable design, environmentální design – prvky městského a průmyslového interiéru a design v architektuře, a také v souvisejících formách grafického designu (informační, podniková, provozní a propagační grafika, web design) a nových médií. Na posledně jmenované kategorie se zaměřuje i připravovaný nový obor – Komunikační design ve strojírenství / Communication Design.

  Studenti designu ÚK FSI VUT získali již na 100 významných ocenění v různých designérských soutěžích, v poslední době to byla např. finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, Red Dot Design Award Essen, BIO Lublaň, Talent designu Zlín a další. Na podzim 2011 byla brněnská škola designu na ÚK FSI VUT vybrána mezi 100 světových škol designu, které byly představeny na výstavě u příležitosti světového kongresu IDA (International Design Aliance).

  O současné výstavě „diplomek“ studentů průmyslového designu z ÚK FSI VUT

  Na tradiční (již jedenácté) výstavě diplomových projektů v Technickém muzeu v Brně své designérské vizualizace a modely představuje těchto 13 diplomantů:

 • 1. Lenka Andrášová / Lůžko pro anesteziologicko-resustitační oddělení (ARO) / ved. D. Rubínová
 • 2. Jan Blatoň / Záchranářská helikoptéra / ved. M. Zvonek
 • 3. Pavel Červený / Sněžný skútr / ved. D. Karásek, J. Sládek
 • 4. Berta Jašová / Pračka s předním plněním / ved. D. Rubínová
 • 5. Křížová Barbora / Plachetnice / ved. L. Křenek
 • 6. Jan Macháček / Vysokozdvižný vozík / ved. M. Zvonek
 • 7. Tomáš Novotný / Domácí systém pro hydroponické pěstování rostlin / ved. J. Rajlich
 • 8. Tomáš Paclík / Přepravník dřeva s ručním ovládáním / ved. M. Zvonek
 • 9. Karel Povolný / Komunální čisticí vozidlo / ved. D. Karásek, L. Křenek
 • 10. Gabriela Ronzová / Počítačový tomograf / ved. L. Křenek
 • 11. Tomáš Rozkydálek / Výletní loď / ved. L. Křenek
 • 12. David Semrád / Vodní skútr / ved. L. Křenek
 • 13. Jakub Šabršula / Elektrický nádražní vozík / ved. M. Zvonek

  Diplomové projekty byly vypracovány pod vedením pracovníků Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno (Mgr. Bedřich Čelikovský; Mgr.A. David Karásek; doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.; Ladislav Molík; doc. Ing. arch. Jan Rajlich; Ing. Dana Rubínová, Ph.D.; akad. soch. Josef Sládek, ArtD.; doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.).

  V Technickém muzeu v Brně jsou vystaveny jednak sumarizační postery zobrazující vizualizace a hlavní pohledy – designérské, ergonomické a technické – všech navržených výrobků se základním popisem a také designérské modely v měřítku – funkční vzorky designu jednotlivých produktů.

  K výstavě je vydán katalogový dvoulist.

  Design plakátu, katalogu a pozvánek: Bc. Halina Sikora, studentka 5. r.

  Text: doc. Ing. arch. Jan Rajlich, vedoucí OPD ÚK FSI VUT

  Kurátor výstavy za OPD FSI VUT Brno: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.

  Pořadatelé:

  Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT Brno

  Technické muzeum v Brně

  Foto: archiv ÚK FSI VUT Brno

  Pavel Červený / Sněžný skútr

  Tomáš Paclík / Přepravník dřeva

  Gabriela Ronzová / Počítačový tomograf

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.