300 mil. EUR venkovu je dobrým gestem. Nesmí však být jediným

Levné dárky, best dárky
 • Venkovské obce vítají aktivitu ministerstev. Peněz však potřebují mnohonásobně víc.

  Zhruba osm miliard korun dle současného kurzu naší měny vůči euru je nyní fixováno pro venkov. Stvrzuje to dlouho avizované memorandum, které minulý týden podepsali ministři zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí. Ze společné tiskové zprávy vyplývá, že touto částkou hodlají řešit především investice do občanské vybavenosti, sociálních služeb a podniků, vzdělávací infrastruktury a územních plánů ve venkovském prostoru spadající pod Integrovaný regionální operační program a dále obnovu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury patřící pod operační program Životní prostředí.

  Na budoucí sedmileté programovací období 2014 – 2020 bude naše země čerpat z evropských strukturálních fundů celkem více než 500 miliard korun (záleží na aktuálním kurzu koruny vůči euru). Osm miliard korun, které jsou nyní vázané memorandem, byly dříve zhruba ve stejné výši venkovu vyčleněny v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Při vyjednávání nového evropského rozpočtu došlo ke snížení budoucích výdajů tohoto programu právě ve prospěch tzv. kohezní politiky, tedy všech ostatních programů, do kterých nyní bude venkov ve větší míře spadat.

  A jak se na celou operaci dívá pohledem menších obcí Sdružení místních samospráv? „Jsme velmi rádi, že po letech se opět na vládní úrovni objevilo téma venkovských oblastí. Ty pokrývají více než 80 % rozlohy České republiky a jejich podpora je proto klíčová pro vyvážený rozvoj území,“ uvedla předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková. Jak dále doplnil první místopředseda Sdružení Radim Sršeň, „Současných osm miliard korun je z celkového objemu budoucích evropských prostředků určených pro naši zem asi 1,5 až 2 procenta, z čehož je zřejmé, že se jedná o zlomek částky nutné pro nastartování rozvoje venkova v dalších letech. Důležité bude především množství prostředků, které se nám podaří získat pro venkov prostřednictvím místních akčních skupin.“

  Podle návrhu Sdružení místních samospráv by venkov prostřednictvím místních akčních skupin měl čerpat do roku 2020 okolo 50 miliard korun. Tyto prostředky by měly sloužit především k tvorbě pracovních míst v odlehlých venkovských oblastech.

  Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.