5. ročník soutěže Strana otevřená ženám zná vítěze: levice je letos ženám nejotevřenější

Levné dárky, best dárky
 • Fórum 50 % vyhlásilo 1. prosince výsledky 5. ročníku soutěže Strana otevřená ženám. Po čtyřech ročnících, kterým suverénně kralovala Strana zelených, se vítězkou poprvé stala KSČM, na druhém místě skončila ČSSD a na třetím Věci veřejné. Zelení letos hodnoceni nebyli, soutěž se tradičně zaměřuje pouze na parlamentní strany.

  Na večerní akci se odehrálo také slavnostní přistoupení Městské části Praha 18 – Letňany a obce Záluží k Evropské chartě za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

  Nezávislá odborná porota každoročně hodnotí, jak politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporují rovnoprávnost žen a mužů navenek, ale i ve svých vlastních řadách. Kritéria jsou pro každý ročník stejná: zastoupení žen na kandidátních listinách a ve vedení strany, zohlednění rovných příležitostí ve volebním programu či reálné hlasování poslanců/kyň strany o zákonech souvisejících s postavením žen a mužů ve společnosti. Podklady k hodnocení zasílají přímo politické strany formou dotazníku. Porota, kterou letos tvořili politoložka Vladimíra Dvořáková, mediální expert Jan Křeček, politolog Petr Just, politoložka a ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková a politoložka Petra Guasti, vychází i z volebních programů a dalších veřejně dostupných informací.

  „Je zajímavé sledovat posun stran v závislosti na vývoji politické scény. Strana zelených, která vyhrála ve všech předchozích ročnících, letos vypadla ze hry vzhledem k nepřítomnosti v Poslanecké sněmovně. Tím se uvolnila přední místa pro KSČM a ČSSD, které v minulých letech obsazovaly 2. a 3. místo. Sociální demokraté letos dosáhli na druhé místo, ale nízké zastoupení jejich žen na kandidátkách je alarmující. Za zmínku stojí také pozice Věcí veřejných. Naopak u pravicových stran zůstává situace i nadále tristní,“ hodnotí letošní změny ve výsledcích členka poroty Jana Kavková.

  Komunistická strana Čech a Moravy zvítězila zejména díky tomu, že se jí podařilo dosáhnout v posledních volbách do Sněmovny parity – zvoleno bylo 42,3 % žen. Body získala především za vysoký podíl žen na kandidátních listinách, ale i mezi zvolenými v komunálních volbách. Strana dlouhodobě podporuje téma rovných příležitostí. Určité rezervy má však v zastoupení žen ve vedení strany.

  Druhá v pořadí skončila Česká strana sociálně demokratická, u které vedle relativně vysokého počtu nominovaných i zvolených žen v posledních komunálních volbách (zvoleno 26,4 %) hodnotila porota kladně vnitřní opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů i existenci ženské frakce ve straně, kterou má ČSSD jako jediná. Kritiku porotců a porotkyň však vyvolal jednoznačně nejhorší výsledek ve sněmovních volbách v květnu 2010, zvoleno bylo pouze 8,9 % žen, což je také historicky nejmenší zastoupení žen za ČSSD v Poslanecké sněmovně.

  Na třetím místě se umístil nováček ve Sněmovně – Věci veřejné. Porota kladně zhodnotila, že alespoň částečně zviditelňují v kampaních témata týkající se žen a ženské kandidátky. Body strana získala i za zastoupení žen ve Sněmovně, kde tvoří přesně třetinu, i v komunálních volbách (27 %). Véčkaři mezi hodnocenými stranami vyčnívají rovněž díky vyrovnanému zastoupení žen v předsednictvu.

  Předposlední místo připadlo Občanské demokratické straně. Plusové body získala strana za obsazení postů ve vedení obou komor parlamentu ženami – strana má předsedkyni Sněmovny a místopředsedkyni Senátu. Negativně však porota zhodnotila poměr zvolených žen do Sněmovny (17 %) i procento žen na kandidátních listinách a také fakt, že v šestičlenném předsednictvu strany je jediná žena.

  S nejmenším počtem bodů skončila na posledním místě TOP 09. Důvodem bylo především to, že strana nevyvíjí žádnou aktivitu směřující ke zlepšení postavení žen ve společnosti. Odráží se to jak ve volebním programu, kde téma rovných příležitostí zcela chybí, tak v hlasování o zákonech. Neexistují zde ani vnitrostranická pravidla na vyrovnání postavení žen a mužů.

  Celkové hodnocení stran:

 • KSČM: 143,5 bodu
 • ČSSD: 125,5 bodu
 • Věci veřejné: 116,5 bodu
 • ODS: 96,5 bodu
 • TOP 09: 86,5 bodu

  Věříme, že soutěž stranám poslouží nejen jako užitečná zpětná vazba, ale i jako zdroj inspirace pro zlepšení současného stavu. Vyšší zapojení žen do politiky by naší společnosti jednoznačně prospělo a má rovněž drtivou podporu české veřejnosti.

  Jana Smiggels Kavková, ředitelka

  Obecně prospěšná společnost Fórum 50 % usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích procesech. Fórum 50 % je přísně nadstranické.

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.