807 hrobů holokaustu

Levné dárky, best dárky

Dovoluji si Vás pozvat na vztyčení prvních 32 náhrobků, které se uskuteční dne 9. listopadu v 15,00 hodin na židenickém židovském hřbitově.


Petr Špunar

Hrůzy holokaustu přežila z Brna a tzv. brněnského oberlandrátu necelá tisícovka Židů. Zavražděno bylo 13 000 židovských spoluobčanů. Zdecimovaná Židovská obec Brno, která má nyní méně než 270 členů, musela po zaniklých židovských obcích převzít do péče duchovní a hmotné dědictví svých předků na rozsáhlém území zahrnujícím deset bývalých okresů jižní Moravy. Je samozřejmé, že se za této situace nemůže obejít bez pomoci státu, krajů, měst i obcí, ale také úspěšných firem a společností, zejména však veřejnosti.

Není příliš známo, že na brněnském židovském hřbitově bylo za druhé světové války pohřbeno osm set sedm Židů, kteří zemřeli dřív, než byli v transportech odvlečeni do vyhlazovacích lágrů. Třem stům čtyřiceti dvěma z nich náhrobek buď nikdy nebyl vztyčen, nebo se už rozpadl. Aby lidé zemřelí za holokaustu nebyli zapomenuti, vznikl dobročinný projekt, jehož záměrem je získat minimálně 2,16 milionu korun na obnovu stávajících a stavbu nových náhrobků.

Dobročinný projekt na stavbu a obnovu náhrobků je rozdělen do tří samostatných etap, které mají za cíl získat potřebné finanční zdroje.

V první etapě projektu byla vydána kronika Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a osudy lidí s ním spojené. Publikace zachycující stopadesátiletou historii nejstaršího hřbitova v Brně byla vydána v počtu pouhých 150 kusů; každý z nich je jedinečným exemplářem a má sběratelský charakter. Nad rozsáhlým dílem o 364 stranách s mnoha dobovými i současnými fotografiemi převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Kroniku může zdarma získat ten, kdo přispěje na hroby holokaustu částkou minimálně 1 000 Kč. K dostání je v sídle Židovské obce Brno na tř. Kpt. Jaroše 3 nebo přímo na Židovském hřbitově v Brně na Nezamyslově ulici 27.

Autor kroniky s kolektivem spolupracovníků pracovali bez nároků na jakýkoliv honorář. Autor také zajistil potřebné finanční prostředky a sám publikaci vydal, aby zisk na dobročinné účely byl maximální. Veřejnou sbírkou se již podařilo shromáždit více než 130 000 korun, za něž budou vztyčeny první náhrobky v celkové hodnotě díla 215 885 Kč.

Významnou finanční částkou přispěly i Městská část BrnoŽidenice a Židovská obec Brno. Díky dobročinnosti občanů bude po dlouhých 62 letech kamenem vzpomínky, jak Židé náhrobky nazývají, označeno 32 dosud bezejmenných hrobů.

Ve druhé etapě, jež má za cíl získat další finanční prostředky potřebné na vztyčení zbývajících 310 náhrobků, byl požádán o pomoc Nadační fond obětem holocaustu. Tuto etapu zahájí benefiční koncert Návrat Ernsta Brnu pořádaný Židovskou obcí Brno. Není známo, že by ze skladeb H. W. Ernsta byl někde pořádán koncert v takovém rozsahu, jako tomu bude právě v divadle Reduta.

ilustrační foto: www.brno.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.