ARSkontakt : Bilance

Levné dárky, best dárky

V letošním roce se koná už IV. ročník přehlídky, která se zaměřuje na tvorbu výtvarníků nejmladší generace. V rámci konfrontace jejich děl probíhala v minulých letech nejen výstava putující po několika galeriích v ČR, ale i volba tří vítězů, jimž ocenění ARSkontakt udělené odbornou porotou zajistilo samostatnou výstavu s vydáním katalogu.

    Vystavující :

  • Alice Hilmarová
  • Igor Grimmich
  • Tereza Janečková
  • Jan Karpíšek
  • Václav Kočí
  • Martin Salajka
  • Ludmila Smejkalová
  • Radoslav Zrubec

Kurátor:
Kateřina Tučková

Galerie Jižní křídlo Nové radnice, Brno.
15.4. – 15.5. 2007
Vernisáž: 18.4. 2007 v 18 hodin.
Tisková konference: v 17 hodin.

Po čtyřech letech trvání je načase ohlédnout se a zvážit výsledky projektu, který se v průběhu let vyvinul a prošel několikerou proměnou: od obhajoby vlastní existence v prvním ročníku, se posléze prosadil k zájmu nejen autorů, ale i spolupracujících galerií a odborné veřejnosti. Podařilo se mu rozšířit počet vystavovaných autorů, i možnosti, které jim může nabídnout. V důsledku shody názvu s organizací Artkontakt, která funguje ve stejném oboru, také ke konání III. ročníku změnil název v dnešní ARSkontakt.

Letos, při čtvrtém opakování konfrontace, byl ustanoven odlišný charakter výstavy: bilanční, který namísto výběru třicítky studujících autorů představuje osm výtvarníků, kteří se už v minulých letech prosadili jako autoři vítězní.

Důvodem ke změně schématu výstavy je především zmapování tříleté existence projektu, se zaostřením na konkrétní výsledky, jimiž bylo vyhledání a podpora nadaných malířů z nejmladší, nastupující generace. Právě ti mají postupem svojí tvorby a portfoliem uskutečněných výstav obhájit existenci tohoto organizačně náročného projektu.

Sekundárním důvodem je také kvalitativní stránka konfrontace, při jejímž každoročním opakování jsou představována stále stejná jména a podobná díla autorů, kteří ještě neukončili studium na výtvarných akademiích. Bilanční ročník má tedy skrze vítězné autory podtrhnout své dosavadní výsledky a zároveň vytvořit prostor pro následující ročník, inovovaný po dvouleté pauze o nové přírůstky.

Styčným bodem s předchozími výstavami zůstává rámec konfrontačního zaměření. Byť v roce 2007 není vyostřen o výběr tří vítězů, jde ve své podstatě o poměřování ještě závažnější. Je totiž třeba zvážit tíhu konfrontace subjektivní, kterou vítězní autoři na přelomu studia a absolutoria prožívají. Jejich závazkem se stává obhájení pozice vítězného autora, jehož tvorba musela za dobu tří let překonat stanovené laťky a vyvíjet se ve vzestupném kvalitativním měřítku. Teprve za touto rovinou figuruje konfrontace objektivní, konfrontace jednotlivých autorských přístupů a závažnosti vytvořených děl, a to jako metoda, která autorům vzájemně nastavuje zrcadlo, a publiku usnadňuje zhodnocení celku tvorby toho kterého malíře.

Je těžké nalézt vlastní výtvarný jazyk, výraz a námětové pole. A byl to právě tento argument, který odborná porota vznesla během diferenciace autorů a volby vítězných jmen. Ještě těžší je však možná vyvíjet se v jeho rámci a překračovat svůj vlastní stín vstříc k novým objevům. Některým autorům se to podařilo, posunuli se k novým okruhům, někteří stále rozvíjejí nastoupenou cestu, v níž nacházejí nová a nová řešení, jiným životní okolnosti přinesly jiné, zásadnější úkoly. Posouzení jejich vývojové cesty přenechám publiku a odborné veřejnosti. Osobně si myslím, že většině prvních nositelů ocenění ARSkontakt je možno důvěřovat co se kvality jejich díla týče, a naopak celému projektu, co se týče podpory a prezentace mladého umění k širokým vrstvám publika. A to je závěr, ke kterému jsem v rámci bilančního ročníku přehlídky chtěla dospět.

Kateřina Tučková

Poděkování patří institucím a osobám, bez jejichž přispění by letošní ročník nemohl proběhnout:
panu primátoru Romanu Onderkovi a Statutárnímu městu Brnu, stavební firmě STRABAG, panu Stanislavu Sehnalovi a firmě Kampos a Balchem, časopisu Ateliér, Art&Antiques, Metropolis, Galerii Vltavín a kurátorům Galerie Mansarda.

K výstavě vyšel katalog shrnující tvorbu osmi zastoupených autorů.

K tvorbě jednotlivých autorů:
Alice Hilmarová (1979) je letošní absolventkou ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění. Na výstavě se prezentuje konceptuálními objekty (Chléb propíchaný rýsováčky, stolička, nanuk).
Igor Grimmich (1979) je studentem ateliéru Michaela Rittsteina na pražské Akademii výtvarných umění. V minulém roce získal 3. místo za svou velkoformátovou malbu, a v tomto médiu se prezentuje i v letošním roce. Jeho výraz je expresivní, věnuje se tematice městského prostředí.
Tereza Janečková (1981) je studentkou ateliéru Aleše Veselého na pražské AVU a ateliéru grafického designu Petra Babáka na pražské VŠUP. V roce 2005 obsadila druhé místo s digitálními tisky na plátně zachycující moderně pojatou „Slovanskou epochu“, nyní se představuje s projektem videa: Tekuté galerie a s konceptuálními objekty: Státní vlajky.
Jan Karpíšek (1981) je absolventem ateliéru Martina Mainera brněnské Fakulty výtvarných umění VUT. Působil zde jako ateliérový asistent. Byl druhým z finalistů v roce 2004. Prezentuje se figurální, duchovně laděnou malbou z posledních dvou let.
Václav Kočí (1981) je absolventem ateliéru Petra Kvíčaly brněnské FaVU VUT. Zabývá se geometrickou abstrakcí. Na výstavě představuje své velkoformátové, koloristické obrazy z roku 2006 a 2007.
Martin Salajka (1981) je studentem ateliéru malby Michaela Rittsteina pražské Akademie výtvarných umění. Přešel sem z FaVU VUT, kde do roku 2004 studoval v ateliéru Petra Veselého. Jeho figurální malba má expresivní charakter, tematicky je orientovaná na člověka ve městě, přičemž nese morbidní až depresivní rysy. Zajímavé v tomto ohledu je, že do roku 2004, než Salajka (pocházející z Uherského Hradiště) přešel na studia do Prahy, byl bytostným přírodním lyrikem a věnoval se především krajinným a zvířecím motivům.
Ludmila Smejkalová (1981) je studentkou ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění. Zabývá se malbou, ale také grafikou a konceptuální tvorbou. Na výstavě se prezentuje sítotisky na plátně a malbou fiktivních krajin.
Radoslav Zrubec (1982) je studentem ateliéru Petra Kvíčaly na brněnské FaVU VUT. V současné chvíli je na stáži v Číně. Zabývá se geometrickou malbou, za niž v roce 2005 získal 1.místo ARSkontakt. V současné chvíli tvoří i objekty a instalace. Na výstavě je zastoupen pouze malířskými pracemi.

Posledním z vítězů je Pavla Zemková-Tichá (1982), studentka ateliéru Martina Maixnera na brněnské FaVU VUT. Výstavy se bohužel nezúčastnila, protože je v současné chvíli na mateřské dovolené a za poslední dva roky aktivně netvořila. Vystavená díla by tak opakovala to, co Zemková-Tichá prezentovala na své vítězné výstavě v minulém roce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.