Barmští aktivisté navštíví Brno

Levné dárky, best dárky

Zítra 14. prosince se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční akce s názvem Barma – země strachu. Promítání filmu a beseda s barmskými lidskoprávními aktivisty přiblíží současnou situaci v této zemi ovládané vojenskou juntou. Akci pořádá společnost Člověk v tísni při ČT, občanské sdružení NESEHNUTÍ Brno a Amnesty International. Zítra se budou moci návštěvníci a návštěvnice akce Barma – země strachu seznámit se současnou
situací v této vojenské diktatuře. V 18.15 bude v učebně č. 034 na Právnické fakultě MU promítnut film
Barma zevnitř (režie: John Pilger, Velká Británie, 51 min.) z roku 1996, který dokumentuje porušování
lidských práv barmského obyvatelstva ze strany represivní vojenské vlády.

Po filmu bude následovat beseda s barmskými aktivisty za lidská práva. Trojice Barmánců Chan Aung,
Doi Ling a Evelyn žije trvale v Thajsku, kde se v rámci nevládních organizací věnují vzdělávání mládeže
v oblasti lidských práv a v současné době jsou na stáži u společnosti Člověk v tísni při ČT.

„Stážisty z Barmy u nás máme už potřetí. Snažíme se jim přiblížit české zkušenosti s autoritářským
režimem a zároveň jim ukázat fungování občanské společnosti v demokracii. Už jen to, že se zde
mohou pohybovat svobodně, bez rizika zatčení, je pro ně novou zkušeností,“ říká Marie Peřinová ze
společnosti Člověk v tísni. Podobná beseda se uskuteční či uskutečnila i v Ústí nad Labem, Dubí,
Hradci Králové, Plzni, Pardubicích a na několika místech v Praze. „Využili jsme nabídky Člověka v tísni
a uspořádali brněnskou akci, aby se i místní lidé mohli setkat se zajímavými lidmi a dozvěděli se o
porušování lidských práv ve vzdálené zemi,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Před promítáním a besedou se barmští stážisté setkají s brněnskými členy a členkami Amnesty
International, aby se navzájem seznámili se svojí činností na poli ochrany lidských práv.

Vojenský režim přejmenoval Barmu na Myanmar a i v současné době zde vládne tvrdou rukou a
často sahá k represi a porušování lidských práv. Lidé nemají jakoukoliv svobodu slova.
Po celonárodních pro-demokratických protestech v roce 1988 se stala vůdkyni opozice
Aun Schan Su Ťij, dcera národního hrdiny Aun Schana. Barmská vojenská vláda letos v listopadu
této nejznámější barmské disidentce a držitelce Nobelovy ceny za mír oznámila, ze prodlužuje její
domácí vězení o další rok. Vojenský režim se neštítí využívat nucenou práci. Velkým problémem je
také rozšířené zneužívání dětí jako dětských vojáků přímo ve vládní armádě.

„V Barmě je vězněno za nenásilný odpor proti režimu více než 1 300 politických vězňů,“ říká Radek
Dvořáček z Amnesty International. Dle zpráv Amnesty International podnikají armádní jednotky
násilné útoky na civilisty, zejména z řad etnických menšin. Vláda také zcela omezuje svobodný
pohyb v zemi a zhoršuje tak chudobu jednotlivých regionů a komunit.

Více informací:
Iva Bartošová – Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s. – 603 791 862

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495
Radek Dvořáček – Amnesty International – 602 524 107

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.