Brněnský varhanní festival 2006

Levné dárky, best dárky

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981; má za sebou tedy již dvacet šest let své existence a je dosud jediným svého druhu v jihomoravské metropoli. V druhém největším městě naší země, kde se varhanní koncerty pořádají výjimečně, se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů střední a mladší generace, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, ale i zahraničního hudebního života. Tito umělci zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, včetně sborových a komorních těles. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v současné době pozoruhodný jev.V uplynulých dvou letech projevil o vybrané koncerty zájem také Český rozhlas Brno; rovněž v 26. ročníku festivalu bude s ohledem na poutavou dramaturgii brněnské studio spolupracovat. V roce 2006 si připomeneme 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, jehož dílo bude v programu celého festivalu dominovat. Skladatelský odkaz této osobnosti doby vrcholného klasicismu se stal inspirací a výzvou pro všechny následující generace skladatelů až po současnost. Mozartových skladeb pro sólové varhany, pro ansámbly s varhanami a úprav pro varhany sice není mnoho (ve srovnání nap.ř J. S. Bachem nebo M. Regerem), ale vždy doplňují repertoár varhaníků na celém světě. V letošním ročníku Brněnského varhanního festivalu bude jedinečná možnost vyslechnout během koncertů téměř kompletní varhanní dílo W. A. Mozarta. Brněnský varhanní festival se tak – i přes místní označení ve svém názvu – stane dramaturgií a pozvanými umělci reprezentativní kulturní událostí nejen regionální, ale i národní a mezinárodní úrovně, zaštítěný Rakouským kulturním fórem v Praze a Velvyslanectvím Belgie v ČR. Brněnský varhanní festival byl zahrnut do rámce mezinárodního projektu Mozartovy cesty 2006, na kterém se podílí většina evropských zemí.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.