Brno stíhá odpůrce neonacismu

Levné dárky, best dárky

Městská část Brno-střed se rozhodla potrestat 19 občanů, kteří 1. května t. r. pokojně vyjádřili svůj
nesouhlas s pochodem neonacistů centrem Brna. Jejich klidný protest byl ukončen razantním
zákrokem policie. V těchto dnech dostávají aktivisté napomenutí či jsou předvoláváni na přestupkovou
komisi, která je viní z porušení veřejného pořádku. Ti s obviněním nesouhlasí a hodlají se proti němu
odvolat. Celým případem se zabývá také Veřejný ochránce práv (ombudsman) a provádí v této věci
vlastní šetření.

V neděli 1. května se konal v Brně pochod svolaný hnutím Národní odpor, kterého se zúčastnilo několik
stovek příznivců tohoto uskupení označovaného Ministerstvem vnitra ČR za otevřeně fašistickou a
neonacistickou organizaci. Akce byla oficiálně nahlášena jako „Průvod studentské mládeže“ a
přestože z jejího průběhu bylo zřejmé, že jde o akci propagující nacismus (transparenty, projevy a další)
nebyla akce úřady ani zakázána ani rozpuštěna.
Proti lhostejnosti úřadů vystoupily ve stejný den dvě desítky občanů, kteří na náměstí Svobody rozvinuli
transparenty varující před nebezpečím neonacismu a jeho propagace. Po dohodě s policisty se
protestující s transparenty „Neonacismus zabíjí“ či „Neonacismus není názor, ale zločin“ přesunuli
do ulice Rašínova, kde pokojně prezentovali svůj názor. Přesto policie na výzvu tajemníka městské části
Brno-střed, který označil daný protest za nepovolený, proti protestujícím zasáhla a pomocí obušků je
vytlačila až na Moravské náměstí.
Proti postupu úřadu, který nezakročil proti propagaci nacismu, stejně jako proti organizátorům
neonacistického shromáždění podalo několik občanů trestní oznámení na Městské státní zastupitelství,
které v současné době prošetřuje Policie ČR.
Pokračováním celého případu je současné stíhání 19 odpůrců neonacismu. V těchto dnech řada z nich
obdržela obvinění ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se měli dopustit tím, že podle
úředního záznamu Policie ČR se snažili: „vyprovokovat průvod skinheads urážlivými výrazy“. Dle
hlášení policistů kap. Harmáčka (v úředním záznamu vedeného jako Bufet 220) a prap. Bureše
(Bříza 155) dokonce mělo hrozit, že „odpůrci pochodu prorazí kordon“. „Obvinění policie jsou
nepravdivá až směšná a velice mě zajímá, čím bude svá tvrzení u přestupkové komise dokazovat,“
říká Milan Štefanec. „Je absurdní, že heslo NEONACISMUS ZABÍJÍ je státními orgány považováno za
urážku a důvod ke stíhání, zatímco projevy členů Národního odporu opěvující nacismus a šířící nenávist,
nechávají stejné státní orgány lhostejnými,“ doplňuje jej Jiří Koželouh. Že varování před nebezpečím
neonacismu nejsou lichá, dokázal i brutální útok předvoje neonacistické demonstrace na skupinu tří
studentů (kteří neměli nic společného s pochodem ani s protestem proti němu).
Několik odpůrců neonacismu, kteří již poštou obdrželi svá obvinění, bude proti rozhodnutí o přestupku
podávat odpor (odvolání). V něm budou požadovat, aby policie i další státní orgány předložily konkrétní
důkazy, stejně jako se ohradí proti tvrzení, že jejich protest proti neonacismu byl nepovoleným
shromážděním. Pojem nepovolené shromáždění totiž český právní řád nezná a nelze tedy na jeho
základě někoho stíhat. „Stejně tak nesmyslné je obvinění z neuposlechnutí výzvy veřejného činitele.
Do ulice Rašínovy jsme náš protest přesunuli právě na základě výzvy policistů, což dokazuje i
policejní hlášení z akce“ říká k argumentům odvolání jeden z obviněných Libor Matoušek.

Bližší informace:

Jiří Koželouh a Milan Štefanec (605 239 579)

Kontakt:

JUDr. Miloš Duba, předseda přestupkové komise MČ Brno – střed (542526251)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.