Brno vašima očima

Levné dárky, best dárky

Tak tady je něco pro naše redakční fotografy:

Brněnské kulturní centrum vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže, která má prezentovat město tak, jak ho vidí svým pohledem Brňané
i návštěvníci Brna.

BRNO VAŠIMA OČIMA: Soutěž je vyhlášená ve dvou kategoriích – život v Brně a Brno dříve a dnes (porovnání historické fotografie se stejným úhlem pohledu na místo v současnosti). Fotografie mohou být inscenované i reportážní, černobílé i barevné, ve formátu od 13×18 do 20×30 cm.

O vítězi rozhodne hodnocení ve dvou úrovních, hodnotit bude odborná komise pod vedením známého brněnského fotografa Jefa Kratochvíla
a také laická veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách BKC. Vítěz v obou kategoriích obdrží finanční odměnu, vítěz laického hlasování hodnotnou věcnou cenu. Z došlých fotografií bude uspořádána výstava v Galerii 10 a vydán digitální katalog.

Organizátor soutěže – BKC – si od fotografické soutěže slibuje pokračování spolupráce s obyvateli města i jeho návštěvníky, která úspěšně začala vzpomínkami na jednotlivá místa Brna, pokračovala
a pokračuje projektem „Splněná přání“ a doufejme, že bude zdárně pokračovat i při této fotosoutěži.

Termín uzávěrky soutěže je 31. 12. 2005.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Organizátor soutěže
Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace; Radnická 4-10;
658 78 Brno (dále jen organizátor)

Název soutěže
Brno vašima očima

Účastník soutěže
každá fyzická osoba, která podle těchto pravidel odešle nejpozději poslední den trvání soutěže své fotografie (fotografii) a vyplněný přihlašovací formulář na adresu pořadatele.

Termín trvání soutěže
od 1. 11. 2005 do 31. 12. 2005

Kategorie soutěže:
Soutěž je vyhlášená ve dvou kategoriích:

 • Život v Brně
 • Brno dříve a dnes (porovnání historické fotografie se stejným pohledem na dané místo)

Podmínky soutěže:

 • * V soutěži může mít jeden autor nejvýše 5 jednotlivých fotografií, nebo 5 dvojic fotografií pro kategorii Brno dříve a dnes. Každá fotografie musí být na rubové straně označena číslem dle přihlášky, jménem, adresou a kontaktním telefonním číslem.
 • * Fotografie mohou být reportážní i inscenované, černobílé i barevné, formát od 13×18 do 20×30 cm. S fotografiemi může autor poslat i jejich digitální náhled pro umístění na internetové stránky soutěže, kde šířka bude minimálně 750px a velikost maximálně 600kb na adresu fotosoutez@bkcentrum.cz.
 • * Účastníci soutěže nemají nárok na uhrazení nákladů, spojených s pořízením fotografie. Zaslané fotografie pořadatel nevrací.
  * Hodnocení probíhá ve dvou úrovních. Hodnocení odbornou komisí, které bude zveřejněno až po ukončení soutěže a laické hodnocení veřejnosti prostřednictvím internetových stránek organizace, na kterých budou fotografie za tímto účelem zveřejněny.

 • * Fotografie vkládané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis, apod.)
 • * Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání povinných údajů, tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně e-mail. Odesláním přihlašovacího formuláře se rozumí, že účastník byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla respektuje.
 • * Zasláním soutěžní fotografie účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografie organizátorem soutěže.
 • * Pořadatel soutěže BKC si vyhrazuje právo nepřijmout soutěžní fotografie, které nesouhlasí s mravním kodexem České republiky (především s vulgárním, či jiným nevhodným obsahem).
 • * Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
 • * Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na Internetu nebo jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.
 • * Provozovatel si vyhrazuje právo případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či naopak prodloužit.
  * Výhry nelze vymáhat soudní cestou a věcné výhry není možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

 • * Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.
 • * Seznam vítězů a cen bude zveřejněn na webové stránce www.kultura-brno.cz během ledna 2006. Datum bude upřesněno.
 • * Přihlášením do soutěže účastníci souhlasí s pravidly soutěže a zavazují se je bez výhrad dodržovat a také s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora této soutěže.
 • * Plné znění pravidel je vystaveno na internetové adrese www.kultura-brno.cz.

  ilustrační foto: DM

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.