Časovaná bota putuje do Nízkoprahového klubu Likusák

Levné dárky, best dárky

Časovanou botu, ocenění každoročně udělované Českou asociací streetwork za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, získal v letošním roce Nízkoprahový klub Likusák. Zařízení, realizované občanským sdružením RATOLEST BRNO, o.s., zvítězilo v kategorii Pracovní tým roku.

Česká asociace streetwork každoročně uděluje ocenění ve třech kategoriích: pracovní tým roku, osobnost roku a cenu Správní rady za mimořádný přínos. Letošní osobností roku se stal Robert Knebl, vedoucí klubu Nadosah, za mimořádný přínos pak byl oceněn Jindřich Racek, ředitel české asociace streetwork. Ceny vítězům udělili patroni Časované boty – Česká asociace streetwork, o.s. (ČAS) a Nadace Vodafone ČR.

Nízkoprahový klub Likusák zvítězil v konkurenci více než 190 nízkoprahových klubů, které v současné době fungují v České republice. Tyto kluby mají za cíl nabízet dětem a mládeži možnost aktivně využít volný čas a současně zmírnit rizika spojená s dospíváním.

Nízkoprahový klub Likusák se stará o děti a mladé lidi ve věku od 12 do 20 let, kteří jsou ohrožení sociálně patologickými jevy a žijí, anebo se pohybují na brněnských sídlištích Líšeň a Vinohrady. V loňském roce se zařízení zapojilo do komunitního plánování města Brna, vypracovalo rovněž v České republice naprosto ojedinělou koncepci poskytování nízkoprahových služeb a práce s klienty. Dosažených výsledků a inovativního přístupu si povšimla i Česká asociace streetwork, která na svých webových stránkách v souvislosti s udělením Ćasované boty uvádí: „Přehled činností klubu za rok 2009 dokazuje vysokou profesionalitu zařízení, včetně jeho manažerského vedení. Svým přínosem pro obor klub významně přesahuje své lokální působení. Klub se zapojil i do komunitního plánování města. Zařízení je tahounem nízkoprahových klubů v ČR.“ Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone ČR, k tomu dodává: „V Likusáku se zasazují o sdílení zkušeností mezi jednotlivými zařízeními a pracovníky. Výstupy své práce pravidelně prezentují na oborovém portálu Streetwork.cz. Jako příklad může posloužit pilotní zpracování Tematického modelu, kdy se v každém měsíci zaměřili na jedno problémové téma, kterému se s klienty věnovali. Výsledky pak prezentovali na oborové Konferenci 2010 a na již zmíněném portálu.“

Klub Likusák, v uplynulých letech opakovaně oceněný čestným uznáním České asociace streetwork, sídlí na ulici Kotlanova 10 v Brně-Líšni. Jihomoravský kraj si klub vybral jako hlavního poskytovale nízkoprahových služeb ve městě Brně a z jeho prostředků je rovněž financován.


Bc. Martin Holiš

You may also like...

1 Response

  1. Anonym napsal:

    Gratuluji Likusáku i Robertovi Kneblovi :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.