ČESKÁ KRAJINOMALBA na Špilberku

Levné dárky, best dárky

Včerejší vernisáží zahájilo Muzeum města Brna pozoruhodnou výstavu čerpající ze sbírek Oblastní galerie v Liberci. Autorka výstavy Mgr. Anna Habánová spolu s kurátorkou PhDr. Janou Svobodovou

pro vás připravily tematickou výstavu, která představuje návštěvníkům vývoj krajinářství jako samostatného výtvarného oboru.

Obrazová kolekce, zahrnující 71 olejomaleb, 20 kreseb a 7 grafických listů má velmi bohatou a zajímavou historii… Sbírku francouzského, německého a rakouského výtvarného umění vybudoval na sklonku 19. století liberecký velkopodnikatel Heinrich Liebieg, v roce 1904 ji ve své závěti, spolu s nadací, věnoval městu Liberci. Z peněz nadace byla v roce 1918 zakoupena sbírka jabloneckého lékaře Antonína Randy, ve dvacátých letech pak cenná sbírka bratrů Ferdinanda a Alexandra Blochových. Sbírka nizozemského malířství byla vybudována po druhé světové válce; v současné době je nejpočetnější kolekce českého malířství 20. století, jejíž kvalitou se liberecká galerie řadí mezi nejlepší sbírkové fondy.
Výstava české krajinomalby, která proběhla v liberecké galerii na jaře 2005 a která je v pozměněné podobě prezentována v Brně, je pohledem do této sbírky z jiného úhlu než jakým je časové nebo monografické vymezení. Záměrem autorky výstavy Anny Habánové je nabídnout širokému publiku průřez nejzajímavějšími díly domácí krajinomalby 19. a 20. století – s malým exkurzem do 18. století. Svými díly zde budou zastoupeni autoři, kteří působili na pražské Akademie výtvarných umění, jako byli Karel Postl, později Antonín Mánes, mnichovský Maxmilian Haushofer či Julius Mařák. Vystaven je soubor drobnějších prací Augusta Bedřicha Piepenhagena. Přes zprvu romantické a realistické zpracování námětu se další vývoj krajinomalby vyznačoval mnohotvárností a prolínáním uměleckých směrů a především silným vlivem impresionismu – český impresionismus je na výstavě zastoupen tvorbou Oty Bubeníčka, Františka Kavána, Romana Havelky a Josefa Ullmanna; tvorba Václava Radimského se utvářela výhradně pod vlivem francouzského impresionismu.
Období avantgardy začátku 20. století je prezentováno orientálními plátny Jaroslava Hněvkovského a Otakara Nejedlého, expresionistickou krajinou Emila Artura Pittermanna, kubismus je zastoupen tvorbou Václava Špály.
Krajina s kontrastními civilizačními prvky je představena v tvorbě Františka Hudečka a Kamila Lhotáka, členy Skupiny 42, která vznikla v Praze ve válečných letech s programem zachytit „Svět, v němž žijeme“ jako „ drama člověka se skutečností…“
Tvorba třetí čtvrtiny 20. století je prezentována Václavem Kimlem nebo Vladimírem Komárkem. Abstrahující polohu krajinomalby sedmdesátých a osmdesátých let ve sbírce představuje generace autorů narozených krátce po druhé světové válce (Ivan Ouhel, František Hodonský).

Návštěvníkům výstavy bude k dispozici katalog, který vydala Oblastní galerie v Liberci a který vedle soupisu autorů a jejich prací obsahuje i výběr barevných reprodukcí (24 stran, 14 barevných reprodukcí).
Mgr. Michaela Budíková

Objednávky pro školy: Mgr. Alice Stuchlíková; 542 123 635. 542 123 637, stuchlikova@spilberk.cz,

www.spilberk.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.