Cestopisná přednáška spojená s promítáním a vyprávěním

Levné dárky, best dárky

Další cestopisná beseda v termínu 6. 12. 2006 v Zemanově kavárně v parku na Kolišti,Jezuitská 6, Brno.
Začátek v 19.00 hodin. Téma: Laponsko

Jestliže lze Skandinávii označit za znečištěním jen málo poznamenanou část Evropy, o Laponsku platí toto tvrzení dvojnásob. Laponsko je historickým územím Sámů (Laponců), kteří do Evropy přišli před mnoha stovkami let ze severní Asie.
Za tímto jménem se neskrývá územní jednotka s formálně vymezenými hranicemi, jedná se totiž o oblast, která se rozprostírá v severní části Norska, Švédska, Finska a Ruska. Sámové by díky svému donedávna ryze kočovnému způsobu života jen těžko souhlasili s připoutáním k jednomu místu. Odjakživa jsou totiž nuceni následovat svá stáda sobů, která jsou vždy s prvními jarními paprsky pudově hnána na sever. Privilegium k této činnosti jim bylo vydáno již před 350 lety, dnes se jí však věnuje jen asi 2500 z necelých 15 000 švédských Sámů. Zákonem z roku 1886 ztratili Sámové vlastnické právo k zemi a vodě, které bylo přeměněno v pouhé právo užívací (usufruktus). Pro etnikum samé jistý problém představuje fakt, že v severní Skandinávii existuje několik navzájem značně nekompatibilních dialektů, které jsou do určité míry podobné finštině.
Již mezi světovými válkami se národní vlády jednotlivých států pokusily kočovnictví sámských pastevců regulovat, jejich snaha se však spíš odrazila v nárůstu alkoholismu a jiných civilizačních nešvarů, než aby přinesla nějaké pozitivní výsledky. Minimálně ve Švédsku je dnes situace taková, že sámské děti sice navštěvují švédské školy, jejich rodiče se však nadále věnují převážně tradičním činnostem. Stejně dobře však můžete narazit na Sámy zaměstnané na letišti nebo v běžných obchodech.
Stockholmská vláda v nedávné minulosti učinila několik kroků směřujících k dlouhodobému udržení sámské kultury. Podporuje se místní krásná a naučná literatura, veřejnoprávní rozhlas vysílá v sámštině, na univerzitě v Umeå působí katedra pro sámskou kulturu…..

www.skandinavie.cz

www.1926-zemanovakavarna.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.