Další tři společnosti získaly certifikát Ethnic Friendly

Levné dárky, best dárky

Tři noví zaměstnavatelé veřejně deklarovali svůj rovný přístup ke všem etnikům. Společnosti OHL ŽS, a.s., Personal fabric – agentura práce, a.s. a TANEX, PLASTY a.s. získaly ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel organizace IQ Roma servis. Jeho smyslem je podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi a personální politice zaměstnavatelů a přispět tak k vytvoření nediskriminačního prostředí na pracovním trhu. Za více než rok fungování tak značku a certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel získalo již 17 zaměstnavatelů, z nichž mnoho patří ve svém oboru k nejznámějším či největším nejen ve svém kraji, ale i v celé ČR. Projekt, který byl původně určen pro Jihomoravský kraj se tak v současnosti začíná etablovat po celé České republice. Mezi Ethnic Friendly zaměstnavatele patří např. Inventec (Czech), s.r.o., ZETOR TRACTORS a.s., AUDACIO s.r.o., Ing. František Pospíšil, Nová Mosilana, a.s., GUMOTEX, a.s, JOB-centrum Ostrava, s.r.o., Qisda Czech s.r.o. a PAPÍRNY BRNO a.s. AUDACIO s.r.o., Český západ o.s. a nově i společnosti OHL ŽS, a.s., Personal fabric – agentura práce, a.s. a TANEX, PLASTY a.s. Ocenění však nesbírají jen soukromé subjekty. Ethnic Friendly zaměstnavatelem se stávají i státní úřady. Novým Ethnic Friendly zaměstnavatelem se v poslední době stal např. Úřad práce v Kroměříži. Prvním takto certifikovaným zaměstnavatelem byl Úřad práce Brno-město, který 31.10. 2007 převzal certifikát značky z rukou prvního náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milana Venclíka a primátora statutárního města Brna Romana Onderky, kteří převzali nad koncepcí značky záštitu. V současné době patří mezi certifikované zaměstnavatele také ÚP ve Vyškově, ÚP v Blansku a ÚP ve Zlíně.

Cílem projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel je relativizovat předsudky vůči jiným etnikům či skupinám osob a zároveň aktivně podpořit jejich integraci na trhu práce. Jednotliví zaměstnavatelé, kteří v praxi dodržují zásady rovného zacházení a naplňují podmínky pro udělení certifikátu, se mohou stát Ethnic Friendly zaměstnavatelem. Tento krok pak pochopitelně přispívá k pozitivním obrazu společnosti jako zaměstnavatele, výrobce či dodavatele u veřejnosti, spotřebitelů, partnerů i subjektů veřejné správy. Přihlášení se k zásadám rovnosti, resp. sociální zodpovědnosti řadí zaměstnavatele mezi vyspělé evropské společnosti, sledující současné trendy a sdílející tyto hodnoty. To se samozřejmě může pozitivně odrazit i v jeho přijetí žádanými obchodními partnery či institucemi ES (EU). „Firma nebo zaměstnavatel si tím také otevírá dveře k zisku většího potenciálu společnosti díky různorodosti pracovníků. Pochopitelně také přihlášení se k nediskriminačním praktikám je pozitivní prezentací zaměstnavatele a informací pro veřejnost či potenciální uchazeče o pracovní pozici.“ shrnuje Kateřina Ryšková, která se koncepci věnuje v organizaci IQ Roma servis o. s. Tato nezisková organizace se specializuje na služby pro sociálně vyloučené, převážně romské klienty. Jejím posláním je podpora možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a ochrana jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti.


Mgr. Petr Kubačka, Mgr. Martin Koubek

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.