Dnes na ulici Josefské se opět připomíná Falun Gong

Levné dárky, best dárky

Praktikující Falun Gongu upozorní na zločiny odebírání orgánů praktikujícím metody Falun Gong v koncentračních táborech v Číně.

Praktikující Falun Gongu – oběti 7let trvajícího pronásledování, mučeni v pracovních táborech; jejich orgány jsou bez souhlasu odebírány za účelem prodeje a těla spálena v přilehlých krematoriích.

Akce proběhne v pátek 16. června od 10.30 do 16.00 hodin
na ulici Josefská v Brně.

Petici za opravdové nezávislé vyšetřování zločinů odebírání orgánů v čínských koncentračních táborech je možno podepsat také na internetové adrese: http://www.falungong.cz/petice/peticia_text.html , kde ji už podepsalo i několik poslanců, senátorů, ale také mnoho umělců a dalších.

Odhaleno odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu

Byly vydány zprávy, že jsou v pracovních táborech v Číně již od r. 2001 praktikujícím Falun Gongu odebírány orgány, které jsou následně nabízeny k prodeji, za úzké spolupráce s nemocnicemi spadajícími pod pravomoc Veřejné bezpečnosti a vojenské policie.

V letech 2001-2003 došlo k patrně největšímu počtu odebírání orgánů. Hlavní pracovní tábory, kde byli zadržováni praktikující Falun Gongu, byly přeplněny. Počet zadržených se v každém z nich pohyboval od 5 000 do 20 000. Protože kapacita pracovních táborů byla naplněna, praktikující Falun Gongu byli přeposíláni jinam – často do zařízení pro duševně nemocné nebo nemocnic. Liaoningské centrum pro léčbu srdečních chorob v Su-ťia-tchunu, města Šen-jang, provincie Liao-ning (nemocnice Su-ťia-tchun), a jeho podzemní prostory byly jedním z těchto zařízení (dále koncentrační tábor Su-ťia-tchun).

Čínský reportér a bývalá žena jednoho z chirurgů, který pracoval na odebírání rohovek v nemocnici Su-ťia-tchun, nedávno médiím odhalili, že v této nemocnici se odehrávalo odebírání orgánů, a to živým lidem. Lékaři, kteří se na odběrech podíleli, věděli, že všechny oběti jsou praktikující Falun Gongu, ale bylo jim řečeno, že zabíjení praktikujících je pomáhání „očistnému procesu“, který je v zájmu Čínské komunistické strany. Podle politiky ústřední vlády „nikdo nenese zodpovědnost za zabití praktikujícího Falun Gongu“ a lékaři tedy nenesou za své jednání žádné následky. Praktikující Falun Gongu byli drženi v tomto zařízení, byly jim provedeny krevní testy, a když se objevila potřeba jejich orgánů, byli zabiti.

Vojenský lékař uvedl, že nemocnice Su-ťia-tchun je pouze jedním z 36 takových zařízení na odebírání orgánů v Číně. V současnosti je stále nejvíce praktikujících Falun Gongu vězněno ve věznicích, pracovních táborech a záchytných centrech. Detailní seznam pracovních táborů je k dostání na požádání. Pouze, když vyvstane potřeba orgánů pro transplantace, jsou praktikující ve velkém množství přesunuti do těchto zvláštních zařízení. Místa, kde je právě teď vězněno nejvíce praktikujících, jsou v severovýchodních provinciích Chej-lung-ťiang, Ťi-lin a Liao-ning. Největší tábor, s krycím jménem „672-S“ údajně zadržuje přes 120 000 lidí včetně praktikujících Falun Gongu a dalších vězňů svědomí.

Zatajování

Poté, co byl 9. března 2006 koncentrační tábor Su-ťia-tchun odhalen, byli z něj praktikující Falun Gongu přesunuti a veškeré důkazy byly zničeny. Navíc mnoho tajných agentů začalo působit v roli místních obyvatel a taxikářů, kteří mají za úkol dávat vyšetřovatelům a vyšetřujícím reportérům falešné informace. Toto je součást velmi dovedného zahlazování stop.

28. března 2006: Čínské ministerstvo zdravotnictví vydalo „Dočasné nařízení pro transplantace lidských orgánů“, které staví mimo zákon násilné odebírání orgánů. Legislativa vstoupí v platnost až 1. července – čímž je ziskuchtivým úředníkům poskytnut tříměsíční prostor pro svévolné odběry orgánů. Čína v minulosti takové opatření nikdy neudělala, dokonce ani po usvědčení před Kongresem Spojených států, které detailně odhalilo tajný čínský trh s orgány v r. 2001.

11. dubna 2006: Po zničení veškerých důkazů v Su-ťia-tchunu úřady komunistického režimu popřely existenci koncentračního tábora Su-ťia-tchun.

24. dubna 2006: Po výpovědích praktikujících Falun Gongu o odebírání orgánů za živa byla odpojena z provozu stránka Čínského mezinárodního transplantačního centra (CITNAC).

Horečnaté odebírání orgánů živým lidem

17. duben 2006: Světová organizace pro vyšetřování perzekuce Falun Gongu (WOIPFG) vydala report, ve kterém naznačuje, že nejméně v 8 provinciích pracují lékaři přesčas na spěšných operacích. Odebírají zadrženým orgány, aby vydělali na tělech právě zadržených praktikujících Falun Gongu – vězňů svědomí. Po operaci jsou oběti zabity a jejich těla zpopelněna.

Celkový obraz je jednoznačný: tábory jsou odhaleny, úředníci komunistického režimu panikaří, (3 týdny) diskutují o tom, co udělat, potom spustí ohromnou kampaň na zahlazení stop, včetně kosmetické legislativy. Předtím, než legislativa vstoupí v platnost, začíná horečnaté odebírání orgánů, při kterém jsou životy tisíců lidí směněny za hmotný zisk několika úředníků.

Shrnutí

Když se člověk dobrovolně stane dárcem orgánu, je to ušlechtilý čin, který zachrání někomu život. Ale pokud jsou ženám a mužům rozřezávána těla a bez jejich souhlasu jsou jim vyjímány orgány, zatímco jsou stále na živu, těžko si lze představit strašnější znásilnění lidské důstojnosti. Skutečnost, že je to stát, „představitel“ těchto lidí, kdo nakonec profituje z prodeje těchto tělesných částí, pouze přidává k bolesti ještě pocit obrovského ponížení. Pokud by se to stalo jednomu člověku, považovali bychom to za neobvykle krutě spáchanou vraždu. Ale fakt, že toto se děje tisícům čínských občanů každý rok, je nevýslovná zrůdnost a usvědčující obžaloba současného čínského režimu.

Nyní je jasné, že jsme my všichni velmi vážně podcenili rozsah a krutost pronásledování Falun Gongu, a je dokonce možné, že jsme viděli pouze vrchol ledovce. Důsledky to má samozřejmě také pro Ameriku a zbytek světa, protože jde o Čínu – obrovskou ekonomiku, zemi, která je stále ovládána komunistickým režimem, zatímco si vytváří ohromnou armádu, entitu, která je velmi obratná v zakrývání důkazů. Neuškodí, když zjistíme, co komunistický režim skutečně provádí na svém vlastním území. Shromáždění svědeckých výpovědí nám může poskytnout lepší vhled do toho, s jakou zvrhlostí máme co dočinění, a budoucnost zcela jistě potvrdí, že šlo o moudré rozhodnutí.

Za podpory Asociace Falun Dafa a webové stránky MingHui byla 17. dubna 2006 založena Koalice pro vyšetřování perzekuce Falun Gongu (CIPFG). Jsou v ní zastoupena média a neziskové organizace, na jejích aktivitách se podílejí právníci se zkušenostmi při odhalování porušování lidských práv v Číně. CIPFG má v plánu provést na území kontinentální Číny rozsáhlé a důkladné vyšetřování koncentračních a pracovních táborů, stejně jako nemocničních zařízení, ve kterých dochází k transplantacím orgánů. Důkazy potvrzují, že zde byly zavražděny tisíce praktikujících Falun Gongu – kvůli následnému prodeji jejich orgánům.

Vyzýváme média, aby o těchto děsivých zločinech začala podávat zprávy. Během 2. světové války bylo pro většinu lidí těžce uvěřitelné, že existovaly koncentrační tábory. Než mezinárodní společenství zprávy o koncentračních táborech začalo brát vážně, přišly o život miliony Židů. Nechceme, aby se tato historie opakovala!

Více informací:

www.cz.clearharmony.net , www.faluninfo.net

Pozadí

Falun Gong je tradiční čínská metoda rozvíjení těla a mysli, která kromě cvičení učí člověka žít podle principů pravdivosti, soucitu a tolerance. Od roku 1992, kdy pan Li Hongzhi zveřejnil tuto metodu, čínská vláda Falun Gong podporovala, oceňovala a vyznamenávala za zlepšování zdraví a jeho přínos celé společnosti.

Když po 7 letech v roce 1999 vládní průzkumy ukázaly, že zastupitelé vlády, místních úřadů, straníci i vědci byli mezi 70 milióny, kteří Falun Gong praktikovali, a tak o 15 miliónů převýšili počet členů strany, tehdejší čínský vůdce Ťiang Ce-min zahájil pronásledování, ve kterém jsou lidé biti, mučeni a zabíjeni. Důvodem je velká popularita, kterou oficiální činitelé chtějí, ale nemohou ovládnout.

Podle ověřených zpráv bylo dosud ubito či umučeno 2846 praktikujících, přičemž čínské zdroje uvádějí, že toto číslo je až devětkrát vyšší. Desetitisíce žen, mužů a dětí jsou uvězněny v pracovních táborech, kde jsou denně ukrutně mučeny a ponižovány.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.