Dnes v Domě pánů z Kunštátu:přednáška z cyklu Marginálie

Levné dárky, best dárky

Srdečně Vás zveme na přednášku Radky Miltové (Seminář dějin umění FF MU), která se koná dnes v pondělí 9. února v 18 hodin v Malém přednáškovém sále Domu pánů z Kunštátu: „Historia o jednom dobrém člověku, kterak svůj život bídně dokonal“ – život a dílo malíře a písmáka Josefa Ceregettiho (1722–1799).
Život a dílo chrudimského malíře Josefa Ceregettiho je prostoupeno řadou různorodých aktivit, které nás přivádějí nejen do oblasti dějin umění, ale též do historie a dějin literatury. Jako malíř se uplatnil zejména ve svém rodném městě Chrudimi a jeho okolí, jeho osobnost však stojí za třemi nejranějšími rukopisnými překlady děl klasické literatury do češtiny: přeložil a přepsal část Pohádek Tisíce a jedné noci, text Ovidiových Proměn a Římské dějiny, které rovněž bohatě doprovodil ilustracemi.

Barbora Antonová

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.