Dobrovolná skromnost nebo ekologický luxus?

Levné dárky, best dárky

Dovolujeme si Vás pozvat na XXI. večer s NESEHNUTÍm
pod názvem

Dobrovolná skromnost nebo ekologický luxus?

Akce se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2006 od 18:00
v prostorách
Nezávislého sociálně ekologického hnutí – NESEHNUTÍ na ulici Údolní 44
(tramvaj č. 4. směr Masarykova čtvrť, zast. Úvoz).

Z knih bude číst a nad jejich obsahem besedovat jejich autorka Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.,
profesorka sociologie učící na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity.

Ve svých knihách se Hana Librová věnovala vztahu člověka a společnosti ke krajině, v posledních
letech se zabývala environmentálními souvislostmi způsobu života, zejména jeho ekologicky příznivé
varianty. Jak sama říká: „Jsem radikálního environmentálního smýšlení, ale vědomí složitosti věcí
mne přivádí k ochotě spokojit se s málem.“

Již od 16:00 můžete na stejném místě navštívit knihovnu NESEHNUTÍ s více než 600 tituly z oblasti
ekologie, lidských práv, feminismu a práv zvířat. K dispozici Vám bude také široké spektrum
informačních materiálů od českých ekologických a lidskoprávních organizací.

Akce se uskuteční v rámci realizace projektu, který byl finančně podpořen v grantovém
řízení Ministerstva životního prostředí ČR.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.