Dobrovolníkem v rozvojových zemích Afriky a Asie

Levné dárky, best dárky

Uzávěrka přihlášek do unikátního rozvojového programu GLEN je již 25. ledna 2009.
INEX — Sdružení dobrovolných aktivit nabízí možnost působit v roce 2009 jako dobrovolník v rozvojových zemích Afriky a Asie na tříměsíčních projektech v rámci programu rozvojového vzdělávání GLEN. Zájemci o účast v programu se mohou přihlásit nejpozději
do 25. ledna 2009.

Dobrovolník programu GLEN:
* pracuje tři měsíce v neziskové organizaci v rozvojové zemi. V roce 2009 jsou připraveny projekty v Keni, Zambii, Nigérii, Jemenu, Mongolsku a ve Vietnamu.
* před odjezdem absolvuje dva mezinárodní týdenní přípravné semináře, které mu pomohou lépe se orientovat a žít v rozvojové zemi.
* po návratu se zapojí do projektů rozvojového vzdělávání a realizuje vlastní aktivity rozvojově vzdělávacího charakteru v České republice jako jsou výstavy, besedy apod.

Hlásit se mohou kandidáti:
* ve věku 21-30 let
* s dobrou znalostí angličtiny
* kteří se zavazují k zapojení do ponávratových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí veřejnosti o globálních problémech (tzn. aktivit rozvojového vzdělávání)
* se silnou motivací k účasti na projektu
* s odpovídajícími schopnostmi a kvalifikací,které vyžaduje konkrétní projekt (např. studium daného oboru, praxe v rámci školy, dobrovolnictví apod.)
* se základním přehledem o rozvo! jové spolupráci, rozvojovém vzdělávání, hlavních aktérech v této oblasti (v ČR i ve světě), o mezinárodních vztazích a mezinárodních dohodách souvisejících s tématem

Program GLEN dobrovolníkům hradí účast na dvou přípravných a jednom ponávratovém semináři. Mimoto je jim poskytován příspěvek na cestovné, ubytování a stravu, víza, očkování a pojištění.

Pokud Vás program GLEN zaujal a rádi byste dostali více informací o přihlašování, výběrovém řízení, projektech v rozvojových zemích a obecně k programu GLEN, neváhejte navštívit stránky www.inexsda.cz a www.glen-europe.org nebo se přímo obrátit na koordinátorku programu GLEN v České republice Janu Jeništovou.

Informace o programu GLEN
GLEN (Global Education Network of Young Europeans) od roku 2004 zprostředkovává dobrovolnické projekty v rozvojových zemích. Je založen na spolupráci jedenácti neziskových organizací z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska, Slovinska, Malty, Německa ! a Francie. Na každém projektu GLEN spolupracuje vždy dvojice n! ebo troj ice účastníků složená z jednoho či dvou německých dobrovolníků a jednoho dobrovolníka z České republiky (resp. jiného nového členského státu EU). Účastníci se po svém návratu zapojují do rozvojového vzdělávání ve své zemi a v Evropě.


Jana Jeništová

Koordinátorka programu GLEN v ČR
INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, o.s.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.