ENCYKLOPEDIE DĚJIN BRNA – dva roky na internetu

Levné dárky, best dárky

Před dvěma lety byly veřejnosti zpřístupněny internetové stránky Encyklopedie dějin Brna, která je společným dílem odborných pracovníků několika brněnských kulturních institucí.

Tento informační portál tvoří několik hlavních tématických okruhů, které představují brněnské osobnosti, události, ulice, školy, pamětní desky apod. Zobrazení konkrétní informace umožňují vyhledávače, které nabízí i zadání určitých kritérií, upravených přímo na jednotlivé tématické oblasti. Například událost lze vyhledat nejen dle chronologicky seřazeného seznamu, ale také pomocí zadání klíčového slova, její specifikace, či roku, v němž se uskutečnila.

Jednotlivé karty jsou mezi sebou propojeny, což umožňuje plynulý přechod např. ze stránky dané osobnosti přímo k ulici, která je po ní pojmenována (a v této sekci je zase možné dozvědět se nejen o původu názvu ulice, ale i to, jaká starší pojmenování se pro ni kdy užívala, případně si ji zobrazit přímo na mapě). Z karty ulice lze dále přejít třeba k pamětním deskám, které se v ní nacházejí, k událostem, které se zde odehrály a postupně tak k dalším zajímavostem.

Informace ve všech tématických okruzích doplňuje stále narůstající počet záběrů nejen ze současnosti, ale i těch, z nichž lze nasát atmosféru doby nám již hodně vzdálené. Třebas nejznámější brněnské náměstí – náměstí Svobody můžeme sledovat v jeho proměnách již od poloviny 18. století až do současnosti. Některé ulice jsou zachyceny ze stejného místa, ovšem od pořízení téhož záběru uplynulo více než sto let.

Encyklopedie dějin Brna zdaleka není určena jen odborníkům, potvrzuje to i počet evidovaných přístupů. Ke konci letošního dubna prostřednictvím internetové adresy www.encyklopedie.brna.cz nahlédlo do brněnské historie 335 000 návštěvníků.

Který tématický okruh je tím „nejžádanějším“ lze jen stěží odhadnout. Zcela jistě je na těchto stránkách řada údajů, které zaujmou každého. Snad nejen Brňané se rádi dozvědí, kdy bylo zahájeno číslování všech domů na území Brna, kdy se tu konala poslední veřejná poprava, kdy se v Brně uskutečnily první dostihy, kdy byla otevřena Nová radnice, nebo třebas – který z brněnských běžců poprvé vyhrál maratón. Návrat do období školních let umožňuje samostatný okruh, který prezentuje brněnské školy (od mateřských až po vyšší odborné). Vzhledem k rozsahu dat, není toto téma ještě zcela zpracováno, avšak již v současné době – společně s průběžným přiřazováním dat – probíhá příprava zajímavé obrazové dokumentace.

O tom, že současná podoba internetových stránek Encyklopedie dějin Brna zdaleka není konečná, svědčí stále narůstající počet záznamů v jednotlivých sekcích. Jen samotný seznam významných osobností, které měly něco společného s Brnem, zahrnuje téměř 1500 jmen a třeba říci, že tento tématický okruh zdaleka nepatří k těm nejrozsáhlejším. Autoři nadále doplňují i údaje o brněnských událostech, pomnících a pamětních deskách, školách a dalších stavbách. Stránky Encyklopedie dějin Brna jsou také místem, které nabízí zcela aktuální výčet všech brněnských ulic a náměstí. Nově vzniklé názvy jsou do této databáze zařazovány bezprostředně po schválení Pracovní skupinou pro názvosloví města Brna.

V uplynulých dvou letech se také rozšířil autorský kolektiv. Jeho členové se věnovali především zařazování údajů do jednotlivých tématických okruhů. Podařilo se však zrealizovat i několik výraznějších změn. Pozornosti pravidelných uživatelů jistě neušlo propojení
brněnských ulic a náměstí na mapový server www.mapy.cz. Doplněno bylo i několik seznamů, mezi nimiž nechybí rektoři brněnských univerzit, osobnosti, jimž byly uděleny čestné doktoráty nebo třebas starostové, předsedové a primátoři města Brna. V několika okruzích byla rozšířena zadávací kritéria pro vyhledávaní informací a využity byly i možnosti dalšího propojení informací mezi jednotlivými okruhy.

Poměrně velký časový prostor byl věnován i doplňování obrazového materiálu. V současné době je na stránkách Encyklopedie dějin Brna prezentováno přes 4000 vyobrazení. Od konce roku 2004 autorský kolektiv pořizuje i vlastní fotodokumentaci, ta zahrnuje více než 3000 záběrů, které jsou do našeho informačního portálu také postupně zařazovány. Zejména v případě brněnských ulic a náměstí, které v této části obrazové databáze převažují, se široké veřejnosti nabízí neobvyklá možnost nahlédnout do stejných míst s různým časovým odstupem.

S Encyklopedií dějin Brna se lidé mohou setkat i na besedách i odborných seminářích, na nichž její autoři prezentují nejen plány do budoucna, ale také dovolí nahlédnout i do zákulisí celého projektu, tedy i do jeho samotných počátků. Autoři se rozhodně nevyhýbají ani pravidelné spolupráci s brněnskými médii, pro některá z nich připravují krátké medajlony k osobnostem a zajímavostem z brněnské historie, jejichž výročí připadá na daný den. Rozsáhlá elektronická obrazová dokumentace, kterou autorský kolektiv neustále rozšiřuje, je využívána i ze strany Magistrátu města Brna, například v seriálu Brněnská náměstí, prezentovaném na stránkách Brněnského Metropolitanu na počátku letošního roku.

Internetová podoba tohoto projektu umožňuje i úzký kontakt s veřejností – z každé stránky je totiž možné zaslat zprávu, dotaz, či doplnění informace přímo autorovi dané karty. Díky této možnosti lidé přispěli a nadále přispívají k doplnění obrazového materiálu a cenných údajů, které by mnohdy zůstaly ukryty v rodinných archívech. Za uplynulé dva roky nás kontaktovala i řada uživatelů ze zahraničí, například z Německa, Austrálie, Španělska, Japonska a dokonce i jeden bývalý student brněnské techniky z Iráku.

A na co mohou být pyšní samotní Brňané? Těšit je může nejen skutečnost, že v roce 2005 internetová Encyklopedie dějin Brna získala Cenu Českého výboru ICOM, ale zejména to, že Brno je jediným městem v České republice, které má svou vlastní internetovou encyklopedii.

A ti, kteří by jakkoli rádi přispěli k rozšíření a dalším vylepšením tohoto informačního portálu, budou vždy vítáni.

Jitka Šibíčková
za autorský kolektiv

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.