GENERACE NULA

Levné dárky, best dárky

GENERACE NULA
NOVÁ VLNA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO KOMIKSU
Kurátor: Tomáš Prokůpek
VERNISÁŽ ve středu 29. 8. v 18 hodin


Postavení komiksu jakožto svébytné umělecké formy bylo v poválečném Československu vždy velmi problematické, protože vládnoucímu komunistickému režimu příliš zaváněl kapitalistickou Amerikou. Po roce 1989 český a slovenský komiks krátce dostal plnohodnotný prostor pro svobodné fungování. V prostředí transformující se společnosti a bez potřebné tradice ale záhy ztratil dech a na čas opět zmizel ze scény. K následujícímu oživení došlo až na přelomu tisíciletí spolu s nástupem další autorské generace, jejíž příslušníci se soustředili především kolem několika specializovaných nízkonákladových komiksových časopisů (AARGH!, Pot, Sorrel, Zkrat) a webových portálů (comx.cz, komiks.cz). Nové vlně českého a slovenského komiksu se v tuto chvíli krok za krokem daří to, oč její předchůdci doposud usilovali marně – její jednotliví autoři sbírají ceny na zahraničních festivalech a začínají vydávat alba v zemích s vyspělou komiksovou kulturou. Doposud zde ale neproběhla výstava, která by důkladněji zmapovala tuto novou generaci tvůrců.

Svým rozsahem výjimečná výstava představuje veřejnosti celou škálu možných názorů a přístupů ke komiksu, které tato nová vlna obsáhla. Měla by také přispět k pojmenování znaků, jež jsou mladému autorskému pokolení společné a jež jej odlišují od starších kreslířů a scénáristů. Hlavním cílem přehlídky nové české a slovenské vlny však je potvrzení zralosti komiksu jakožto formy, jejíž možnosti a schopnost výpovědi si nikterak nezadají s literaturou, filmem, výtvarným uměním či kterýmkoli dalším múzickým uměním.

Přehlídky se účastní 36 výtvarníků, chybět nebudou už relativně etablovaní tvůrci jako Jan Bažant, Jiří Grus, Branko Jelinek, Karel Jerie, Tomáš Kučerovský nebo Martin Šútovec, prostor ale dostala i zcela neznámá jména. Celkově bude prezentováno více něž 180 stran formátu A3, přičemž mezi vystavenými pracemi budou převažovat doposud nepublikované komiksy. Většina představených výtvorů bude mít podobu uzavřených příběhů, ale zastoupeny budou i ukázky z delších projektů.

Výstavu doprovází osmačtyřicetistránkový barevný katalog formátu A4, v němž každého výtvarníka reprezentuje jedna komiksová strana doplněná stručným medailonem a kontaktem. Jako celek katalog představuje doposud nejkomplexnější tištěný průřez tvorbou mladé domácí scény.

Přenesení výstavy do dalších měst je v jednání.

Tomáš Prokůpek (kurátor výstavy)

Termín: 30. 8. – 19. 9. 2007
Galerie: Galerie u Dobrého pastýře a Galerie Kabinet, Radnická 4, www.kultura-brno.cz
Otevřeno: pondělí až pátek od 10 do 18 hodin
středa volný vstup

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.