III.ročník Konfrontační přehlídky umění mladých autorů

Levné dárky, best dárky

V dubnu byl v Brně zahájen už třetí ročník přehlídky děl autorů nejmladší generace. Ve třech brněnských galeriích byla představena pětatřicítka autorů, jejichž práce byla vyhodnocena jako nejzajímavější z celku autorů studujících na vysokých uměleckých školách. Přestože možnost účasti nebyla odpírána ani autorům-autodidaktům, do skupiny vystavovaných se díky přísným kritériím dostali autoři studující na Akademii výtvarných umění, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakultě výtvarných umění v Brně, Institutu pro výtvarnou tvorbu v Ostravě, několik autorů z výtvarných oborů pedagogických fakult v Brně a Olomouci a autorka z liberecké Vizuální komunikace.

Stěžejní myšlenkou přehlídky je představit autory, kteří stojí na počátku své samostatné volné tvorby co nejširšímu publiku, odbornému i laickému, a vytvořit z jejich díla obraz stavu výtvarného umění, malby, na kterou je přehlídka specializována, v rukou nastupující generace autorů. Veřejnosti se snaží přehlídka přinést komplexní obraz nových tendencí v umění, autorům pak možnost nejen hromadně oslovit, ale také možnost dalšího rozvoje a realizace nových plánů díky ceně, která je každoročně udílena trojici vybraných autorů. Cena Arskontakt představuje v oboru malby jediné udílené ocenění předcházející chronologicky ceně Jindřicha Chalupeckého, a umožňuje autorům realizovat samostatnou výstavu, vydat katalog a získat k ceně se pojící finanční částku. O trojici vybraných autorů rozhoduje porota, rok od roku proměňovaná, která se v letošním ročníku sestávala ze sběratele Richarda Adama, donátora ocenění pro 1.místo, Lenky Lindaurové, šéfredaktorky časopisu ArtAntiques, Jana Kříže, kurátora Českého muzea výtvarných umění, Tomáše Vlčka, ředitele sbírky současného a moderního umění Národní galerie, teoretika Tomáše Pospiszyla a výtvarníka Martina Mainera. Porota vybírala z osmdesátky autorů, a nejvyšším ohodnocením se shodla na třech autorech, Alici Hilmarové (1976), autorce z ateliéru Vladimíra Skrepla pražské AVU, ocenění pro druhé místo udělila Ludmile Smejkalové (1979) z téhož ateliéru a třetí ocenění udělila Igoru Grimmichovi (1979) z ateliéru Michaela Rittsteina, také z pražské AVU.

Zastoupení autorů jednotlivých ateliérů bylo poměrně vyrovnané – klasické tendence výrazně prezentovali M.Slavík a J.Gemrot z ateliéru klasické malby Z.Berana, expresivní vyjádření V.Větrovský, T.Němec, J.Chlup z ateliéru M.Rittsteina, nechyběli autoři od M.Knížáka a J.Sopka, atraktivní, uměřenou malbu představily autorky ateliéru P.Veselého z brněnské FaVU Pěrková, Vágnerová a Sedláčková, přínosným objevem se stala P.Kahánková z ateliéru P.Kvíčaly se svou sugestivní velkoformátovou prací, nepřehlédnutelným účastníkem byl M.Čechura z ateliéru M.Mainera, geometrické abstrakci se věnující D.Fišer, L.Pelclová. Nové postupy prezentovali autoři z ateliéru J.Svobodové (J.Janovský), V.Stratila (I.Plná), V. Skrepla (V.Landová, Mikuláš) a S.Diviše. Z posledně jmenovaného ateliéru bylo do přehlídky zařazeno nejvíce autorů, neboť jimi představené rozpětí bylo velmi zajímavé a svérázné a nepředstavovalo jedinou tendenci garantovanou (inspirovanou) vedoucím ateliéru, jak se někdy stává. Svéráznou podobu malby představila J.Peteříková, Š.Zadáková, A.Mulabegovič, K.Štědrý a solitérní, zajímavý D.Hanvald. Překvapením, dlouho už zrajícím, byl také P.Kunčík z ateliéru brněnské pedagogické fakulty se svým koloristicky agresivním cyklem Hindu dětí.

Kolekce shromážděných prací je tak svým rozsahem jediná shrnující a reprezentativním výběrem popisující nové tendence, které zrají na vysokých školách v rukou nadaných, talentovaných autorů.

Kateřina Tučková, kurátorka

  BRNO

 • 6.4. – 30.4.2006
 • Galerie ARSkontakt, Jakubské nám.1
 • Galerie Foyer a Katakomby divadla Husa na provázku, Zelný trh 9
 • Galerie SC, Kozí 8
  PRAHA

 • 4.5. – 15.5.2006
 • Nová síň, Voršilská 3
 • Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.