Jak hlasují Zelení

Levné dárky, best dárky

Po analýze hlasování poslaneckého klubu Strany zelených nelze než konstatovat, že SZ nedělá svou práci dobře. Respektive dělá ji dobře z hlediska bohatých pravicových voličů, z hlediska lidí, kteří jim svůj hlas dali na základě volebního programu tomu tak není:

Tak například:

Poslanecký klub Strany zelených (PK SZ )

 • aktivně zabránil veřejné diskuzi o rozpočtu a porušil tím vlastní volební program
 • hlasoval pro zachování světově unikátní nižší daňové sazby z příjmu pro bohaté
 • nevyvinul žádnou vlastní aktivitu pro prosazení zelené politiku (žádný pozměnovací návrh aní žádné vystupování ve sněmovně).
 • kapituloval na vlastní sliby úřadujícího předsedy o rozpočtovém posílení vzdělávání
 • nevěděl o čem hlasuje (zdržel se hlasování o vyšší dani pro doutníky, pro zdanění hazardu, nevěděl, že snižuje peněžitou pomoc v mateřství)
 • rozhodnul se nepodpořit neziskovky závislé na krajském rozpočtu a státní dotace
 • PK SZ zastupuje zájmy nejbohatšího 1% občanů
  V ČR platí bohatí lidé nižší daně než lidé s průměrnými příjmy. Vrcholný manažer s hrubým měsíčním příjmem 500.000 Kč měsíčně odvádí státu procentuálně méně, než zaměstnanec s hrubým příjmem 20.000 Kč měsíčně. Pravidlo, že čím více člověk vydělá, tím víc se mu snižuje sazba daně z příjmu neexistuje nikde jinde na světě.

  PK SZ hlasovala pro zachování nižší daňové sazby pro nejbohatších 10.000 občanů. PK SZ nepodpořila ani návrh, který by nesolidárnost zmírnil (původní vládní návrh) a hlasoval proti vlastnímu volebnímu programu.

  Viz. http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=641163.

 • Poslanecký klub SZ neprosazuje zelenou politiku:
  PK SZ se zdržel hlasování o usnesení, které vyzvalo vládu platy státních zaměstnanců nesnížit, a nevininula žádnou aktivitu proti zvyšování rozpočtu pro dopravu ve výši 20 miliard. Nejdříve Ondřej Liška přidal učitelům několik miliard, následně peníze vzal zpět a to s tučným úrokem. Srovnávejte postup PK SZ se slibem Ondřeje Lišky ze začátku září:

  „Otevřeně říkám, že Strana zelených nepodpoří snižování výdajů na vzdělávání. Ekonomické zákonitosti říkají, že naše školství by mělo z krize vyjít modernizované, ne utlumené a degradované. Vždyť už dnes ukazují výsledky srovnávacích studií TIMSS a PISA, že čeští žáci se ve všech oblastech rok od roku zhoršují. […]

  Česká republika vydává na vzdělávání 9,7% veřejných výdajů, což je jedno z nejhorších čísel v OECD. […] Strana zelených chce proto přijít se změnou rozpočtových pravidel. Novelou příslušných zákonů chceme každou novou vládu zavázat k tomu, že bude každý rok dávat na vzdělávání 12% rozpočtových výdajů. Pak se politici nebudou moci z podpory školství vyzout a použít peníze někde jinde (kde by je možná rádi viděli jejich spřátelení lobbisté).[…] Říkám to nerad, ale změna rozpočtových pravidel je v současné době zřejmě jediný způsob, jak našemu školství pomoci.“

  Zdroj: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ondrej-liska.php?itemid=7441

 • PK SZ potopil své nejlepší spojence, neziskové organizace, tím, že se zdržel hlasovat o následném usnesení sněmovny: „Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dofinancovala dotace na sociální služby pro kraje, obce a neziskové organizace ve stejné výši jako v roce 2008.“
 • PK SZ podpořil návrh který umožňuje vládě zkrátit financování zdravotním pojišťovnám, následně uvalit nucenou správu a potom zdravotní pojišťovnu privatizovat nebo zrušit. Viz. zdůvodnění pozměňovacího návrhu, který by takový nepříznivý vývoj zastavil.

  [Navržená úprava] zakládá paradoxní situaci, kdy by si vláda, která je povinna odvádět platby za státní pojištěnce, sama mohla podzákonným právním předpisem určit výši těchto plateb. Při zachování stávajícího znění by zcela vymizela jistota pravidelné valorizace těchto plateb.

 • PK SZ nečte zákony a neví o čem hlasuje
  PK SZ podporoval návrhy na omezení hazardu Cyrila Svobody. Následně odmítli Ondřej Liška a Přemysl Rabas podpořit zrušení osvobození hazardu od placení daně, přestože návrh byl zdůvodněn přímo ve sněmovně (pozměnovací návrh p. Hovorky, č. 4): Navrhuje se zrušit osvobození provozovatelů loterií a jiných podobných her od daně z příjmů. V České republice jsou provozovatelé loterií a jiných podobných her osvobozeni od placení daně z příjmů, ačkoliv pro to není žádný rozumný důvod. V situaci, kdy státní rozpočet má obrovský deficit, jsou potřebné zdroje na jeho zásadní snížení. Tyto zdroje se nabízejí v řádném zdanění loterií a jiných podobných her, jako je tomu jinde v Evropě.

  Podobně jako ČSSD, PK SZ nejspíše nečetl návrh státního rozpočtu, a proto hlasoval pro sníženou peněžitou pomoc v mateřství. Viz návrh Rozpočtu: „pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství počítá do částky první redukční hranice 90 %.” [stávající úprava zákona měla 100%] a „Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 činí 60 % denního vyměřovacího základu.” [stávající úprava zákona měla 70%].

  Více info na: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=648579

 • PK SZ podporoval vyšší daň na cigarety. Zároveň odmitl podobné zvýšení dani na cigarillos a doutníky. Jednalo by se o úsporu ve výši 50 milionů Kč na luxusní zboží.
 • You may also like...

  6 Responses

  1. Anonym napsal:

   možná by se slušelo znát autora článku

  2. red. napsal:

   Možná by se slušelo, aby se autor komentáře také představil.
   A nutno říct, že vzhledem k tomu, že se jedná o obyčejnou analýzu, o fakta, bez jakéhokoliv autorského přičinění, je úplně jedno, kdo tuhle analýzu zpracoval. Ale pro pořádek: autorem (e-mailu) je člen SZ, ve funkci, jehož totožnost je redakci známa. Ale opakuji, protože na tom není nic autorského, nepovažuje redakce za nutné odesilatele zveřejnit. A vůbec, pane „Někdo“, proč vás to zajímá, chcete se odesilateli nějak „mstít“ či co? Za rozeslání informací, které by každá skutečně demokratická strana měla sama automaticky zveřejňovat na svých stránkách? Jde o obsah, nikoliv o autora.

  3. Petr Lysoněk napsal:

   Každá analýza je subjektivní ať už způsobem zřetězením faktů, či vyzdvyhnutí určitých detailů na úkor jiných. Zvlášť se chce znát autora následujících zastírající floskule, jakou skutečná demokratická strana.

   Podle toho se chce konsatovat, že některé věci jsou skutečnější než jiné….

  4. red. napsal:

   Jsou v příspěvku snad uvedeny nepravdivé údaje? Jestliže ano, prosím napište co je v rozporu se skutečností. Děkujeme. (Vyzdvihnutí určitých faktů je principem publicistiky.)

  5. red. napsal:

   Po dnešním nočním rozhovoru tuhle v pražském baru v chodbičce u záchodků na jednom velmi dekadentním večírku s jedním kamarádem, z hlediska SZ a státu důležitou osobou, uvádím zde jménem redakce:
   Zde uveřejněné příspěvky, články a třeba i analýzy mohou být zajímavé, chytré a fundované, mohou ale být i kontroverzní, hloupé nebo z něčího pohledu zcestné. Obzvláště politická témata pak vyvolávají silnější reakce, zlobu, souhlas, nesouhlas i vztek. A v této naší zemi, kde vládne hlavně lhostejnost a nezájem o věci veřejné a apatie k vývoji společné budoucnosti, je naše redakce vedena především zájmem o vyvolání diskuse a polemiky nad jednotlivými tématy, ať jsou jakákoliv a jakkoliv formulovaná. Jsme si vědomi toho, že věci mohou být účelově vytrženy z kontextu a víme, že politika je především uměním kompromisů.
   Koneckonců k diskusi jsme zde zavedli právě tento zcela svobodný prostor komentářů za články.
   Jak se vyjádřil jiný náš kamarád, pětaosmdesátiletý Bulhar Kolja: V mnohém s Vámi nesouhlasím. Ale jsem šťastný, že vy, mladí lidé (v Čechách) o politice, globálních ekologických tématech a společenských problémech DISKUTUJETE, u nás (ve stejně postkomunistickém Bulharsku) se mladí lidé dokáží bavit již jen o amerických filmech a o tom, jak ze země utéct, emigrovat.
   Takže zde diskutujte, hádejte se či vysvětlujte a uvádějte na pravou míru, protože to je tak všechno, co proti tomu můžete udělat :-)

  6. Petr Lysoněk napsal:

   Souhlasím a podepisuji, ale za každým názorem, článkem, by mělo být poznat či to je článek, analýza, názor právě proto, abych věděl s kým mám tu čest ne/souhlasit.

   To, že člověk se pod to podepíše, přece znamená, že si za tím stojí a tyto názory bude reprezentovat i jinde.

   Redakce mi nic neřekne, je to stejný jako napsat velký
   bratr nebo MáŇa a půl hospody…..

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.