Jindřich Štreit opět v Brně, tentokrát Tak blízko, tak daleko v Klubu cestovatelů

Levné dárky, best dárky

Brněnský Klub cestovatelů ve spolupráci s Charitou Česká republika uvádějí výstavu Jindřicha Štreita Tak blízko, tak daleko. Výstava bude zahájena za účasti autora v úterý 6. října 2009 v 18.30 hodin. Expozice v prostorách Klubu cestovatelů ve Veleslavínově ulici 14 v Brně-Králově Poli potrvá do 31. října 2009.

Soubor sedmdesáti velkoformátových fotografií dokumentuje práci Charity v uprchlických táborech a dětských školkách v Čečensku a Ingušsku v létě 2003. V Klubu cestovatelů bude vystavena komornější podoba souboru, celkem třicet fotografií. Stejně jako v jiných fotografových pracích najdeme i na snímcích cyklu Tak blízko, tak daleko jasně patrné každodenní příběhy obyčejných lidí, které Štreit zachycuje s citlivostí zkušeného a chápavého pozorovatele.

Svůj měsíční pobyt v Čečensku a Ingušsku fotograf hodnotí jako jeden ze svých dosud nejsilnějších fotografických zážitků. Kniha, která nese stejný název jako výstava, získala cenu Fotografická publikace roku v kategorii Tematická publikace. „Z výsledků této práce mám velikou radost, výstava nebude mít jen dopad umělecký, ale i propagační. Dělat umění pro umění je pro mě málo. Chci, aby mé fotografie byly užitečné,“ uvedl Štreit o výstavě Tak blízko, tak daleko.

Jiří „Tashi“ Vondráček

JINDŘICH ŠTREIT
Jindřich Štreit je jedním z největších českých dokumentárních fotografů. Navzdory četným pracovním cestám po celém světě zůstává ústředním tématem jeho tvorby moravská vesnice. „Štreit vesnici pro fotografii objevil. Jeho fotografie z chudého Bruntálska z doby komunistického režimu dodnes neztratily nic na své síle a je zřejmé, že již patří do dějin české a evropské fotografie. Na rozdíl od jiných Štreit fotografoval tam, kde žil, mezi svými. V jeho tvorbě tedy hraje velkou roli důvěrná znalost prostředí a také možnost fotografovat téměř vždy a všude. Jeho fotografie jsou pravým opakem chladně registrujícího přístupu, o nějž se dnes ve snaze o objektivitu snaží mnozí dokumentaristé u nás i jinde. Na rozdíl od nich Štreit na svém porozumění a znalostech zakládá vroucí vztahy k lidem a jejich kulturním projevům. Způsob provedení pozitivů podtrhuje expresívnost zobrazení. Výsledkem jsou drsné snímky, zobrazující drsnou skutečnost,“ popisuje Štreitovu tvorbu kurátor Moravské galerie v Brně Antonín Dufek.
Jindřich Štreit se narodil 5. září 1946 ve Vsetíně. V roce 1956 se s rodiči a sourozenci přestěhoval do podhůří Jeseníků (Těchanov). Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1963) a pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967).
Po absolvování univerzity začal vyučovat na základní devítileté škole v Rýmařově, následujícího roku se stal ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. Kromě své pedagogické a fotografické činnosti se věnoval veřejně prospěšné práci. Od roku 1974 vede galerii v Sovinci. Od roku 1981 úzce spolupracuje s progresivními umělci v Praze, Brně, Bratislavě a v dalších kulturních centrech v České republice a v zahraničí.
V roce 1982 se zúčastnil jako jediný fotograf nepovolené výstavy neoficiálních výtvarných umělců na tenisových kurtech v Praze, kde jeho fotografie vzbudily pozornost tajné policie. Byl vzat do vyšetřovací vazby a posléze odsouzen k trestu odnětí svobody v délce deset měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Důvodem stanovení trestu podle dvou paragrafů trestního zákona (hanobení republiky a jejího představitele) byla interpretace vystavených i nikdy nezveřejněných fotografií (po úřední prohlídce celého archívu fotografa). Součástí trestu bylo zabavení části negativů a pozitivů a fotoaparátu coby nástroje trestných skutků. Jindřich Štreit měl zakázáno pokračovat ve své trestné činnosti fotografování a byl sledován. V dějinách fotografie je tento případ pravděpodobně unikátní.
Po propuštění z vězení nesměl Štreit učit. Nejprve pracoval jeden rok v knihovně a po uzavření soudního jednání si musel najít zaměstnání jako dispečer Státního statku Ryžoviště. Ještě intenzivněji se věnoval kulturní činnosti a fotografování.
Po státním převratu v listopadu 1989 se Štreitova situace změnila. V letech 1990 – 1993 byl zaměstnancem okresního úřadu a posléze muzea v Bruntále. Od roku 1994 samostatný fotograf. Vyučoval dokumentární fotografii na několika vysokých školách, v poslední době zejména na Slezské universitě v Opavě (Institut tvůrčí fotografie). Každoročně pořádá mnoho výstav, vydal několik desítek publikací, řadu projektů realizoval v zahraničí. Je zastoupen téměř ve všech významných fotografických sbírkách ve světě.

Více informací najdete na www.jindrichstreit.cz.

KLUB CESTOVATELŮ
Klub cestovatelů nabízí pestrou paletu služeb pro všechny cestovatele i pro ty, kteří rádi poznávají krásy světa ze středoevropského pohodlí svého rodného města. Vedle autentické arabské a indické restaurace s masitými i vegetariánskými pokrmy a výhodným exotickým poledním menu nabízí například cestovatelskou knihovnu, pravidelný program přednášek a promítání z cest, internet a WiFi připojení zdarma, vodní dýmky s exkluzivním tabákem, na 60 druhů lístkových čajů a každý čtvrtek orientální a břišní tance.

„Klub cestovatelů má být místem, kde se setkávají lidé z celého světa, lidé s cestovatelskou vášní, lidé, kteří si chtějí rozšířit své obzory. K tomu u nás mají dostatek podnětů. Cizí země a jejich kultury mohou poznávat po stránce kulinářské, kulturní i cestovatelské,“ říká manažer Klubu cestovatelů Jiří Vondráček.
Více informací na www.hedvabnastezka.cz/brno.

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA – INICIÁTOR VZNIKU VÝSTAVY TAK BLÍZKO, TAK DALEKO
Charita ČR (dříve Česká katolická charita) pomáhá v Čečensku od roku 2001, a to v několika projektech:
Mateřské školky v Čečensku: Mateřské školky, původně založené a úspěšně provozované Charitou ČR, byly v souladu s dlouhodobým plánem projektu v roce 2007 předány do rukou místního partnera Progress. V současnosti 22 plně funkčních a vybavených mateřských školek navštěvuje cca 1200 dětí.
Centra předškolního vzdělávání: Projekt je založen na individuálním přístupu k dítěti, integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami a na aktivním začleněním rodičů a místních komunit do předškolního vzdělávacího procesu. Jedním z hlavních cílů projektu je připravit a usnadnit dětem vstup do první třídy základní školy. Předškolní výchova probíhá v půldenních programech ve čtyřech zrekonstruovaných a plně vybavených dětských centrech rozmístěných v čečenských vesnicích.
Projekt obnovy a podpory získávání prostředků obživy: Jedním z nejpalčivějších problémů současného Čečenska je vysoká nezaměstnanost a to především ve vesnicích ve vzdálených podhorských regionech. Projekt formou hmotných grantů pomáhá obnovovat získávání prostředků obživy z drobného podnikání.
Rozvoj čečenského venkova: Na identifikaci problémů či nedostatků v jednotlivých obcích a jejich následném řešení se účastní rovněž sami obyvatelé vesnic, kteří se za tímto účelem sdružují do malých vesnických výborů. Projekt je implementován v osmi čečenských vesnicích.
Individuální pomoc sociálně slabým rodinám: Dlouholetý projekt přispívá menšími finančními částkami sociálně slabým rodinám na nákup léků či zdravotních masáží pro děti, některým rodinám rovněž hradí poplatky za mateřskou školku. Aby byla zajištěna pomoc těm nejpotřebnějším, je seznam příjemců pomoci pravidelně prověřován a aktualizován.
Podpořit můžete některou z výše popsaných aktivit Charity ČR v Čečensku libovolnou částkou na sbírkový účet 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 126 pro projekt Individuální pomoci, 1262 pro ostatní projekty.
Další informace naleznete na webové stránce www.caritasczech.org


Veronika Palátová

Humanitarian and Development Aid Dep.
Caritas Czech Republic

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.