JM kraj a prosazování rovných příležitostí v roce 2007

Levné dárky, best dárky

Dne 14. prosince v 10:00 v prostorách Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3/5 bude zahájena konference týkající se tématu podpory rovných příležitostí a jejího ocenění. Cílem akce, která nese název „2007: Jihomoravský kraj oceňuje rovné příležitosti“, je mimo jiné rozšířit diskuzi o antidiskriminačních přístupech mezi zaměstnavateli, státními a regionálními orgány státní správy a neziskovými organizacemi.

Ačkoliv se problematika nediskriminace objevuje již v zakládajících Římských smlouvách Evropského společenství a přestože jubilejní padesátý rok 2007 Evropská unie vyhlásila Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP), nelze říci, že by zastaralé stereotypy a předsudky ze společnosti vymizely. Nedávný výzkum Eurobarometru navíc ukazuje, že více než polovina obyvatel Evropské unie považuje diskriminaci za obecně rozšířenou. Diskriminace žen na pracovišti, znevýhodnění příslušníků etnických menšin na pracovním trhu, izolace a diskriminace sociálně vyloučených skupin ve společnosti – to jsou jen jedny z mnoha příkladů diskriminace, se kterými se dnes můžeme setkat. „Nikdo nesmí být občanem druhé či třetí kategorie. Je to otázka elementárních demokratických hodnot a ne nějaké politické korektnosti.“ dodal k Evropskému roku rovných příležitostí Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti.

Přestože byl návrh antidiskriminačního zákona, vycházející z evropské úpravy zákazu diskriminace, předložen již v roce 2004, nebyl dosud přijat a o jeho znění se stále vedou spory. Konference 2007: Jihomoravský kraj oceňuje rovné příležitosti, kterou organizuje sdružení IQ Roma servis, by právě v této souvislosti měla přispět k prohloubení znalosti tématu rovných příležitosti, ke kultivování regionálního pracovního trhu a k otevření a rozšíření veřejné debaty o nediskriminaci.

Událost je výstupem dvou projektů sdružení IQ Roma servis, které se zabývají otázkami nediskriminace a rovného zacházení na trhu práce a prosazováním či rozšiřováním koncepce rovných příležitostí ve společnosti. Program konference je rozdělen do dvou diskusních panelů podle jednotlivých projektů. V panelech budou referovat zástupci úřadů práce, zaměstnavatelů a neziskových organizací, což nabídne diferencovaný a rozmanitý pohled na téma diskriminace a rovných příležitostí.

Cílem prvního projektu, který nese název Ethnic Friendly zaměstnavatel, je relativizace předsudků vůči jiným etnikům či skupinám osob, např. romského původu. V rámci této koncepce jednotliví zaměstnavatelé, kteří v praxi naplňují a dodržují zásady rovného zacházení, mohou získat značku a certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel a deklarovat tak svou vůli odstranit bariéry znemožňující znevýhodněným skupinám společnosti plně se zapojit a uplatnit na trhu práce. „Zaměstnavatel si tímto přístupem otevírá dveře k zisku většího potenciálu díky rozmanitosti pracovníků a větší nabídce pracovních sil,” dodává Šárka Pólová z Antidiskriminančního centra IQ Roma servis.

Druhý projekt – 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny – je regionální informační, propagační a vzdělávací kampaní ke zvýšení povědomí o otázkách týkajících se ERRP 2007, k boji proti předsudkům a diskriminaci a naopak za posílení důstojnosti a práv všech lidí i skupin. Akce „Krém na všechny barvy kůže“ v rámci této kampaně byl minulý měsíc oceněn jako nejlepší speciální antidiskriminační počin v EU na závěrečné konferenci ERRP v Lisabonu.

Konference bude oficiálně zahájena v pátek 14.12. od 10:00 v prostorech Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3/5, místnosti 7A. Předcházet jí bude v 9.30 tisková konference, na které bude přítomna Lucie Horváthová – zástupkyně Úřadu vlády, Ing. Milan Venclík – první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Katarína Klamková – ředitelka IQ Roma servis, o. s. a koordinátoři jednotlivých projektů IQ Roma servisu.

Konference je pořádána v rámci projektů financovaných z programu Transition Facility Evropské unie, Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ivona Parčiová, Petr Kubačka, Martin Koubek

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.