Kulturní noviny 6/2015

Levné dárky, best dárky
 • Přehled textů v 6. čísle Kulturních novin:
 • Kateřina Vojtíšková: Estetická výchova v českých školách – po vzoru Karlovarského kraje nebo Norska?
 • Martina Dobrovolná: Iniciativa Kulturou proti chátrání: kulturní a sociální centrum místo všudypřítomných obchodních domů
 • Tomáš Koloc: České referendum aneb Odpovězme Schauerovi
 • Jakub Grombíř: Exegi monumentum (1. část)
 • Jiří Plocek: Vladimír Fux: Devět řemesel a desátá láska – čeština
 • Rozhlasovým hlasatelem čili novodobým heroldem
 • Petr Motýl: Historky afrikánských farmářů
 • Som Husákovo dieťa
 • Jaroslav Hašek: Kytice růží
 • Helena Heclová: Pláč nad světem, který už není

  Téma

 • Kateřina Vojtíšková: Estetická výchova v českých školách – po vzoru Karlovarského kraje nebo Norska?

  Kateřina Vojtíšková představuje projekt Aliance ARTEDIEM zaměřený na podporu estetické výchovy na českých školách a již fungující vzdělávací programy, které by mohly být inspirací.

  Společnost a politika

 • Martina Dobrovolná: Iniciativa Kulturou proti chátrání: kulturní a sociální centrum místo všudypřítomných obchodních domů

  V Brně vznikla iniciativa, která usiluje o záchranu areálu na ulici Vlhká a vybudování kulturního a sociálního centra – takzvaně „zdola“: „Když ale v souvislosti s Vaňkovkou čteme, že se stala „neodmyslitelným centrem obchodního a společenského života Brna“, možná, že je na místě ptát se, jaký společenský život je tím vlastně myšlen a kdo je z něj vylučován. A jestli není možné pohlížet na revitalizaci brownfields komplexněji, se zaměřením na provázanost se životem obyvatel v dané lokalitě.“

  Komentář

 • Tomáš Koloc: České referendum aneb Odpovězme Schauerovi

  Zamyšlení o smyslu naší národní existence: „V souvislosti s politickým děním v naší zemi, které dobře vystihuje pořekadlo „od desíti k pěti“, se stále častěji ozývají hlasy, že my Češi si vlastně sami vládnout nedokážeme a že za naší krizí stojí už rozpad Dunajské monarchie, na kterém se podepsali naši národní předáci a kvůli kterému se naše kdysi nejpokročilejší část monarchie o hezkých pár desítek let jen zpozdila ve vývoji. Není to nic nového. V roce 1886, kdy naše národní existence byla natolik etablovaná, že jsme si to mohli dovolit, šel český novinář Hubert Gorgon Schauer dokonce tak daleko, že znovu nastolil otázku zemského vlastenectví. Zeptal se tehdy, zda nám to obrození vůbec stálo za to.“

  Kultura a umění

 • Jakub Grombíř: Exegi monumentum (1. část)

  První část recenze na knihu Michaela Žantovského o Václavu Havlovi: „Orientace na zahraničního čtenáře je z textu patrná: jak v tom pozitivním, tedy nadhledu nad tuzemskými šarvátkami, tak bohužel i v příliš zjednodušeném, až pohádkově černobílém výkladu řady historických událostí.“

 • Jiří Plocek: Vladimír Fux: Devět řemesel a desátá láska – čeština

  Vzpomínka na textaře, dramatika, publicistu, překladatele, jednoho ze spoluautorů Satirického divadla Večerní Brno a „muže mnoha řemesel“ Vladimíra Fuxe, který zesnul 31. ledna.

 • Rozhlasovým hlasatelem čili novodobým heroldem

  Úryvek ze vzpomínkového textu Zmizelý zápisník Vladimíra Fuxe, který vycházel v letech 2010-2014 v revue Universitas.

 • Petr Motýl: Historky afrikánských farmářů

  Recenze knihy Pětilibrová bankovka pozoruhodného jihoafrického spisovatele Hermana Charlese Bosmana, v níž Petr Motýl vyjadřuje pochybnosti o kvalitě překladu: „Možná že svými dohady přisuzuji originálu víc, než v něm třeba je, těžko říct. Ale nějak se mi příčí uvěřit, že by se Herman Charles Bosman vyjadřoval tak kostrbatým jazykem, v jakém promlouvá v českém překladu Milana Orálka.“

  Tip týdne

 • Som Husákovo dieťa

  Tip na generační román Juraje Jordána Dovaly: „… jde o cennou výpověď o tom, že i když změnit společnost k lepšímu se nám příliš nepovedlo, pořád ještě může každý z nás zkusit něco udělat alespoň sám se sebou.“

  Počteníčko

 • Kytice růží: povídka Jaroslava Haška ke svatému Valentýnu.

  Fejeton

 • Helena Heclová: Pláč nad světem, který už není

  Fejeton o tom, kde v dnešním světě hledat radu, jak se bránit proti zlému.

  Marta Mrázová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.