Květnová nabídka Mendelova muzea

Levné dárky, best dárky
 • Kromě již tradiční Muzejní noci (14. 5.) zve muzeum na další zajímavé akce. Do 4. 5. mají návštěvníci poslední možnost zhlédnout výstavu Historie brněnské astronomie, koncem května končí i Výstava fotografií o paní Olze Havlové. Zahájeny budou výstavy Fenomén kniha a Krajem čapích hnízd. Cyklus Lékařská genetika pro veřejnost pokračuje dalšími přednáškami.

  Výstavy

 • Historie brněnské astronomie

  Trvání: 17. 3. 2011–4. 5. 2011

  Otevírací doba pro veřejnost: út-ne 10.00 – 18.00

  Autor výstavy: Mendelovo muzeum MU a Hvězdárna a planetárium Brno

  Na základě publikace Jiřího Duška Půl století brněnské hvězdárny / Půl tisíciletí brněnské astronomie

  Mendelovo muzeum ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno uspořádalo výstavu věnovanou brněnské astronomii. Výstava si připomíná dlouhou historii astronomie ve městě Brně, která mimochodem vedla i k „otci genetiky“ Mendelovi, ale i její novodobější historii spojenou se vznikem brněnské hvězdárny. Expozice instalovaná v prostorách Mendelova muzea ve starobrněnském opatství představí řadu exponátů spojených s astronomií; globus hvězdné oblohy ze 17. století, který je majetkem NPÚ Brno a pro výstavu je speciálně zapůjčený ze zámku v Boskovicích, zbytky meteoritu nalezeného u Blanska z depozitářů MZM a mnoho dalších. Zpestřením celé výstavy pak budou komentované prohlídky a především pozorování oblohy v zahradě opatství pod dohledem zkušených astronomů brněnské hvězdárny. Na výstavě se podílí i astrofyzikové PřF MU.

 • Fenomén kniha

  Vernisáž: 11. 5. 2011 v 17 hodin

  Trvání: 12. 5. 2011–červen 2011

  Otevírací doba pro veřejnost: út-ne 10.00 – 18.00

  Kurátor výstavy: doc. ak. mal. Blanka Růžičková

  Katedra Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU letos již po třinácté vyhlašuje mezinárodní soutěž FENOMEN KNIHA pro univerzitní studenty výtvarných oborů. Soutěž založená a tradičně i letos organizovaná doc. Blankou Růžičkovou již vešla do povědomí učitelů a studentů českých i zahraničních vysokých škol a každoročně se jí účastní přes 100 studentů. Autorské práce studentů se přijímají v kategoriích knižní typografie, kniha – objekt a volná tvorba, do níž spadá např. počítačová grafika, videoart, fotografie aj. a presentují se na veřejnosti přístupné výstavě. Práce jsou hodnoceny v uvedených kategoriích odbornou porotou a udělená ocenění se vyhlašují při vernisáži výstavy. Výstava soutěžních prací je ukázkou toho, jak dnes mladá generace umělecky vnímá jev, který jsme byli zvyklí přijímat jen jako účelový papírový svazek a vždy znovu přináší nové a zajímavé pohledy na knihu v méně obvyklých formách.

  Letošní výstava, která bude instalována v křížové chodbě Mendelova muzea, se jako každým rokem i letos stane součástí programu Dies Academicus Masarykovy univerzity a otevře se vernisáží dne 11. května v 17. hod.

 • Krajem čapích hnízd

  Vernisáž: 19. 5. 2011 v 17 hodin

  Trvání: 20. 5. 2011–30. 9. 2011

  Autoři výstavy: Josef Ptáček a Oldřich Mikulica

  Místo: Venkovní galerie Mendelova muzea MU

  Výstava autorů J. Ptáčka a O. Mikulici ukazuje na fotografiích naši krásnou jižní Moravu. Kout republiky, který svoje krásy neskrývá, ale hrdě vystavuje. Přijďte se navnadit na výlet a zároveň se pokochat úžasnými pohledy, ale i detaily na faunu a floru. Výstava je umístěna v zahradě opatství na Starém Brně.

 • Výstava fotografií o paní Olze Havlové, zakladatelce Výboru dobré vůle

  Trvání: 9. 3. 2011–31. 5. 2011

  Autor výstavy: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  Místo: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5

  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) ve spolupráci s Mendelovým muzeem MU připravil výstavu fotografií o Olze Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle. Třiatřicet archivních fotografií z průběhu činnosti VDV pořídili profesionální fotografové, například Ondřej Němec, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková či Zdeněk Chrapek. Jedná se o druhé představení této výstavy. Poprvé ji mohli shlédnout návštěvníci v pražské Lucerně v rámci oslav dvacátého výročí založení VDV v roce 2010.

  Přednášky

 • Cyklus Lékařská genetika pro veřejnost

  Garant přednášek: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

  Název přednášky:

 • Fenylketonurie – život bez masa, mléka a vajíček (D. Procházková)
 • Národní sdružení PKU (R. Puda)

  Datum konání: 17. 5. 2011 v 17 hodin

  Místo konání: Mendelovo muzeum

  Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč zlevněné vstupné

  V letošním roce bude možnost seznámit se s některými častějšími i některými velmi vzácnými geneticky podmíněnými chorobami, a to nejen z pohledu lékařské genetiky, ale i z pohledu pacientů a sdružení, které se podporou rodin s výskytem takto nemocných zabývají. Svépomocné organizace jsou velkou pomocí nejen pro postižené členy rodiny a jejich příbuzné, ale také pro lékaře – genetiky a další profesionály, kteří se s těmito pacienty setkávají. Spolupráce lékařů různých odborností, nejen klinických genetiků, s pacienty a jejich příbuznými a přáteli je jednou z možností, jak společně získat maximum informací nejen o projevech nemocí a nejmodernějších léčebných postupech, ale pomáhá nám získat komplexní pohled na celou problematiku – jak se žije, jak se dá žít nebo jak by se mohlo žít s vážnou dědičnou nemocí.

  Lékařská genetika je obor moderní preventivní medicíny, využívající moderní technologie a metody k diagnostice dědičných onemocnění.

  Záštitu nad cyklem přednášek převzal Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.Purkyně, poslanec Parlamentu ČR Jan Husák a ředitelka Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, paní MUDr. Milena Černá.

 • Cyklus „Mendel Lectures
 • Název přednášky: „Histone variant dynamics and epigenetics

  Datum konání: 5. 5. 2011 v 17 hodin

  Přednáší: Dr Steven Henikoff (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA)

  Místo konání: Mendelovo muzeum – Mendelův refektář

  Vstupné: zdarma

  Přednáška je vedena v anglickém jazyce

 • Název přednášky: “Wnt signaling, Lgr5 stem cells and cancer

  Datum konání: 12. 5. 2011 v 17 hodin

  Přednáší: profesor Dr Hans Clevers (Netherlands Institute of Developmental Biology, Utrecht, Netherlands)

  Místo konání: Mendelovo muzeum – Mendelův refektář

  Vstupné: zdarma

  Přednáška je vedena v anglickém jazyce

 • Název přednášky: “L-form bacteria and the origins of life

  Datum konání: 26. 5. 2011 v 17 hodin

  Přednáší: profesor Jeff Errington FRS (Newcastle University, UK)

  Místo konání: Mendelovo muzeum – Mendelův refektář

  Vstupné: zdarma

  Přednáška je vedena v anglickém jazyce

 • Muzejní noc

  V sobotu 14. května 2011 od 18:00 do 23:00 bude v Mendelově muzeu MU probíhat Muzejní noc.

  Daniela Vránová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.