Léta zkázy a naděje 1914-1918

Levné dárky, best dárky

Od 28. května 2008 je návštěvníkům v celém III. patře Dietrichsteinského paláce otevřena výstava Léta zkázy a naděje 1914-1918 s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR, kterou připravilo historické oddělení Moravského zemského muzea. Výstava je dedikována 90. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé republiky.

 • Léta zkázy a naděje
  Češi a Moravané na fronách Velké války a vznik ČSRVe své době nejstrašnější válečný konflikt 20. století přinesl mimo jiné bolševickou revoluci v Rusku a uspíšil rozpad třísetleté habsburské monarchie. Nesourodost a nestabilnost mírových smluv a poválečného uspořádaní světa ovšem vedly o 20 let později k začátku ještě ničivějšího konfliktu – 2. světové válce.

  V letech 1914-1918 bylo jenom z českých zemí mobilizováno do rakousko-uherské armády na 1 200 000 mužů. Z tohoto počtu padlo za oběť válečnému běsnění 189 015 Čechů, 80 248 Moravanů a 19 018 Slezanů (tato statistika ovšem nezahrnuje ztráty posledního válečného roku 1918). Právě této dnes poněkud opomíjené skutečnosti, je věnována ve výstavě hlavní pozornost. Statisíce mladých mužů, ale i otců rodin muselo obléknout šedou uniformu a odejít na frontu do Haliče nebo na Piavu bojovat „za císaře pána a jeho rodinu“. Kamenné pomníky se jmény těch, kteří se již domů nevrátili, stojí v každé vesnici a městě.

  Na konci války Rakousko-Uherská říše zanikla a z jejích trosek vznikla řada nástupnických států, včetně Československa. O jeho vznik se kromě politiků jako Prof. T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš nebo gen. Milan Rastislav Štefánik, zasloužili českoslovenští zahraniční vojáci-legionáři, kteří bojovali v Srbsku, Rusku, Francii a Itálii.

  Na výstavě budou prezentovány předměty z desítek tuzemských a zahraničních muzejních nebo galerijních institucí, ale i od soukromých sběratelů. Ze zajímavých exponátů můžeme jmenovat např. uniformy a vyznamenání čelních představitelů habsburské monarchie, kapesník s krví následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, bronzový model brněnského Wehrmanna od sochaře Karla Wollka (zapůjčeno z vídeňského Arsenalu), granát ráže 30, 5 cm o váze 280 kg do moždíře systému Škoda vz. 11, modely rakouského křižníku St. Georg, torpédoborce TB 98M a ponorky U-4 (velitel Rudolf Singule z Brna), šavle gen. M. R. Štefánika, cvikr T. G. Masaryka a mnohé další.

  Výstava potrvá do 3. ledna 2009, otevřena bude vždy od úterý do soboty od 9 do 17 hodin.

  PhDr. Jan Břečka

  Současně Vás co nejsrdečněji zveme na verinsáž výstavy, která bude zahájena
  27. května v 16 hodin
  hranou scénou před Dietrichsteinským palácem na Zelném trhu znázorňující
  atentát na následníka trůnu
  Františka Ferdinanda d´Este, který se však nezdaří.

  Lucie Zahradníčková

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.