Materiality

Levné dárky, best dárky

Ve středu 8. dubna 2009 se ve vile Tugendhat konal slavnostní křest publikace „Materiality“ za přítomnosti čelních představitelů města Brna, Muzea města Brna, Fakulty architektury VUT v Brně, restaurátorů, architektů a historiků umění. Kniha byla pokřtěna primátorem města Brna Romanem Onderkou, ředitelem Muzea města Brna PhDr. Pavlem Ciprianem a tvůrci – editory prof. Dr. Ivo Hammerem, vůdční osobností restaurátorských průzkumů, prováděných ve vile Tugendhat a ing. arch. Ivetou Černou, vedoucí Vily Tugendhat.

Publikace představuje unikátní sborník příspěvků mezinárodního sympozia o ochraně památek moderní architektury „ Materiality“, které se konalo 27.-29. 4. 2006 v pavilonu „A“ brněnského Výstaviště.

Tématem sympozia byla architektura klasické moderny, která se dostává poslední dobou do podvědomí veřejnosti díky zanesení některých staveb z tohoto období mezi památky celosvětového kulturního dědictví UNESCO (1996 Bauhaus, Dessau; 2000 Rietveld – Schroder Huis, Utrecht; 2001 vila Tugendhat, Brno; Tel Aviv- Bílé město, 2003). Tento fakt je sice výrazem rostoucího zájmu o tyto stavby, zároveň však nelze opomenout, že jejich materiální podstata, tedy materialita, je převážně neznámá.

Když na jaře roku 2006 zamířily do Brna více než dvě stovky odborníků z jedenácti zemí, aby se tu zúčastnily symposia, bylo jasné, že téma tohoto setkání je v mnoha ohledech výjimečné. Symposium, které společně upořádaly Muzeum města Brna, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně a HAWK – Vysoká škola užitých věd a umění v Hildesheimu, se zaměřilo na doposud zcela opomíjené téma – na teorii a praxi zachování památek moderní architektury. Bezprostředním impulsem k uspořádání symposia se staly průzkumy fasád, interiérových stěn, vestavěných prvků ze dřeva a kovů ve vile Tugendhat. Opakované restaurátorské průzkumové kampaně, na něž jednotlivé analýzy kompilačně shrnuté v příspěvcích navazují, se zde odehrály v letech 2003-2006.

Sborník obsahuje 13 zahraničních (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Nizozemí, Norsko, Dánsko a Izrael) a 13 českých příspěvků v anglickém, českém a německém jazyce s bohatými barevnými fotografickými přílohami. Publikace je rozdělena na kapitoly: Teorie a historie, mezinárodní a české příspěvky a vila Tugendhat. Ideový koncept sympozia byl formulován prof. Dr. Ivo Hammerem.

Vile Tugendhat, která se nachází těsně před památkovou obnovou, byla věnována speciální pozornost. Konkrétní realizace, metodika průzkumů a rozborů, technologické, restaurátorské a konzervátorské postupy a příkladové studie činí z publikace užitečného aktuálního průvodce problematikou rehabilitace památek moderní architektury.

Publikace byla dokončena na sklonku roku 2008 a v současné době je distribuována zahraničním i tuzemským prodejcům. Lze ji zakoupit i přímo ve vile Tugendhat.

 • Počet stran: 220, náklad 2000 ks, text paralelně v českém a anglickém jazyce s německým resumé.
 • Vydavatel: Muzeum města Brna, p. o. a Hornemannův Institut – Centrum pro ochranu světového kulturního dědictví v německém Hildesheimu. Cena 690, 00 Kč.

  ing. arch. Iveta Černá

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.