Mezinárodní den rovných příležitostí

Levné dárky, best dárky
  • pouliční informační stánek
    informační materiály – pouliční divadlo – poradenství a konzultace

  • Postavení žen na trhu práce v ČR
    veřejně přístupný seminář – prezentace výzkumu

11 – 17 h
pouliční informační stánek

Kobližná ulice – naproti Knihovně Jiřího Mahena (před Komerční bankou)
Dobrovolníci a dobrovolnice NESEHNUTÍ budou celý den rozdávat balónky a letáčky upozorňující na tento den, nutnost aktivního řešení problematiky rovnosti žen a mužů v různých oblastech (rodina, zaměstnání, politika ad.) a informační centra, v nichž je možno získat jak informace o rovnosti žen a mužů, tak radu v případě problému s diskriminací na trhu práce. K dispozici bude i široké spektrum informačních materiálů zaměřených na rovnost žen a mužů v různých oblastech života.
V odpoledních hodinách několikrát vystoupí se svým krátkým (cca 20 min.) interaktivním
představením pouliční divadlo vytvořené v rámci projektu studujících oboru sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Divadelní performance se bude týkat řešené problematiky ženských práv arovnosti žen a mužů a to zajímavou formou interakce s kolemjdoucími diváky a divačkami, které se bude
snažit vtáhnout do děje a debaty na toto téma. Divadlo proběhne několikrát během celého odpoledne – jeden ze začátků představení byl stanoven pro média pevně na 15 h.
Místo konání nebylo zvoleno náhodně. Po celou dobu trvání info-stánku bude otevřeno jedno z propagovaných informačních center – infobod v Knihovně Jiřího Mahena (KJM), kde bude informační specialistka připravena poskytnout přímé konzultace k tématu diskriminace na trhu práce i s možností zprostředkování kontaktu s právničkou, která s KJM externě spolupracuje.

17 h
veřejně přístupný seminář
Postavení žen na trhu práce v České republice

Knihovna Jiřího Mahena (Kobližná 4, 5. patro – přednáškový sál)
Mezinárodní den rovných příležitostí bude v Brně završen prezentací výsledků nového výzkumu neziskové organizace Gender Studies, o. p. s., který byl zaměřen na aktuální stav (míru) a podoby nerovného postavení a znevýhodňování žen na trhu práce v České republice. Výzkum bude prezentovat PhDr. Eliška Janšová (členka Rady vlád pro rovné příležitosti) a Mgr. Marie Jílková (členka Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů).

Na realizaci brněnských aktivit v rámci Mezinárodního dne rovných příležitostí se podílí NESEHNUTÍ Brno v rámci své kampaně Ženská práva jsou lidská práva ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Asociací pro rovné příležitosti žen a mužů. Aktivity jsou součástí projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropských sociálním fondem a rozpočtem České republiky.
Více o projektu i mezinárodním dni na www.rovneprilezitosti.cz.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.