Mezinárodní seminář o holocaustu Romů

Levné dárky, best dárky

Ve dnech 22.-24. dubna 2007 se v Muzeu romské kultury v Brně koná mezinárodní setkání odborníků, kteří se zaměřují na vzdělávání o romském holocaustu (Seminar for Educators on the Roma Genocide – SERG). Konání tohoto semináře podpořila finančně organizace Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF), jejíž členem je Muzeum od roku 2002. Mezi skupinou odborníků a zástupců vlád asi 30 zemí světa, kteří se v rámci této organizace zabývají podporou projektů zaměřených na vzdělávání, připomínání a vědecké bádání o holocaustu, vystupuje Muzeum romské kultury jako jediná instituce zabývající se Romy a romským holocaustem. Podkomise ITF zabývající se romským holocaustem, která vznikla loni během zasedání v Maďarsku, iniciovala uspořádání semináře na půdě Muzea romské kultury vzhledem k tomu, že Česká republika organizaci ITF na jeden rok předsedá. V muzeu se navíc v současné době dokončuje 4. sál stálé expozice, věnovaný holocaustu Romů.

Cílem podkomise je vytvořit mezinárodní síť odborníků, kteří se zaměřují na vzdělávání o romském holocaustu a kteří spolu v budoucnu mohou úzce spolupracovat na nejrůznějších projektech na tomto poli. Během třídenního setkání by si účastníci měli vyměnit zkušenosti týkající se vzdělávání o romském holocaustu, vhodných vzdělávacích metod a bude také otevřena diskuse o budoucí spolupráci na nejrůznějších úrovních.

„Toto setkání odborníků na romský holocaust pod patronací ITF je prvním v řadě, doufáme tedy, že v budoucnu bude tato spolupráce nadále podporována a prohlubována a budou následovat další setkávání již třeba ve větším měřítku. Už teď se uvažuje o uspořádání konference na stejné téma v muzeu v polské Osvětimi,“prohlásil jeden z organizátorů a účastníků semináře Mgr. Michal Schuster, historik Muzea romské kultury. Mezi asi třiceti účastníky z osmi zemí Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Francie, Nizozemí) budou i zástupci Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE).

Pro Muzeum romské kultury je konání této akce velmi prestižní záležitostí, která navíc přinese i prohloubení spolupráce se zahraničím.

Mgr. Michal Schuster, MgA. Lucie Kořínková

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.