Milan Štefanec vs. Česká republika 1 : 1

Levné dárky, best dárky

Evropský soud pro lidská práva, Štrasburk: Česká republika porušila právo na svobodu projevu a právo na spravedlivý proces

Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku dnes zveřejnil rozsudek, v kterém konstatuje,
že Česká republika porušila vůči brněnskému aktivistovi Milanu Štefancovi dva články Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 27. května 2000 se v Brně konala II. Brněnská pouliční slavnost, kterou krátce předtím Úřad městské části zakázal. Tento pouliční průvod měl za cíl poukázat na hlavní ekologické problémy Brna, zejména automobilovou dopravu a nízkou úroveň recyklace odpadů.

Milan Štefanec byl tehdy na místě jako pouhý účastník, přesto byl v rozhodnutí ze 7. září 2000 označen přestupkovou komisí MČ Brno-střed za údajného pořadatele pouličního průvodu. Během něj se Štefanec snažil dobrovolně úspěšně facilitovat hrozící konflikt mezi účastníky shromáždění a policií tím, že svým megafonem tlumočil ostatním výzvy policie. Přestupková komise udělila M. Štefancovi za údajné pořadatelství veřejného shromáždění pokutu 500 Kč a dále musel uhradit 500 Kč jako náklady řízení.

Následně se M. Štefanec marně odvolal k Magistrátu města Brna, který ve své rozhodnutí z 20. prosince 2000 konstatoval nad rámec odůvodnění přestupkové komise MČ Brno-střed, že „(Štefanec) měl své přítomnosti a technického vybavení především využít k tomu, aby všechny účastníky zakázaného průvodu vyzval, aby se rozešli a ne jim s hořkostí pouze oznamovat, že průvod nebyl povolen a vzbuzovat v nich pocit křivdy nad nedodržováním zákonů ze strany orgánů státní správy a policie. Magistrát tím vlastně přiznal, že důvodem proč se rozhodl potvrdit pokutu pro Štefance, byl fakt, že svobodně a veřejně vyjádřil svoji nespokojenost s postupem státních orgánů a označil zákaz shromáždění dle svého názoru za svévolný (stalo se tak v době, kdy ještě nebylo soudně pravomocně rozhodnuto o tom, jestli zákaz shromáždění byl proveden v souladu se zákonem). Nezvykle subjektivní dikcí rozhodnutí také magistrát porušil zásadu neutrality a formálnosti rozhodnutí.

Poté 25. dubna 2001 také Ústavní soud odmítl jeho ústavní stížnost, neboť neshledal porušení Štefancových základních lidských práv a svobod.

Prostřednictvím brněnské právničky Mgr. Andrey Rezkové podal M. Štefanec 10. října 2001 stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V roce 2005 převzal kauzu táborský advokát JUDr. Miloš Tuháček.

Dnes v 11 hod zveřejnil Evropský soud pro lidská práva rozsudek, ve kterém uvádí, že Česká republika:

-neoprávněně zasáhla do práva M. Štefance na svobodu projevu;

-neoprávněně zasáhla do práva M. Štefance na spravedlivé soudní řízení.

Tisková zpráva Evropského soudu pro lidská práva (francouzsky)

Znění rozsudku (francouzsky)

(116 kb, *doc)

Milan Štefanec k tomu říká: „Rozhodnutí soudu, který mi dal za pravdu mě sice těší, je to ale špatná zpráva pro občany ČR, neboť soud konstatoval, že ČR není schopna zaručit jedno ze základních lidských práv – tedy právo na svobodu projevu.“

Právnička Andrea Rezková k tomu říká: „Pro Českou republiku má dnešní rozsudek velký význam, protože přináší jeden z prvních judikátů ve věci práva na shromažďování. Pokud budou přestupkové komise toto rozhodnutí respektovat, nebude možno nikoho obviňovat z pořádání shromáždění jen proto, že dotyčný účastník shromáždění supluje nedostatečnou práci orgánů státní správy a policie nebo vyjadřuje svůj názor.“

Advokát Miloš Tuháček k tomu říká: „Jsem rád, že jsem mohl pomoci Milanu Štefancovi v jeho boji za právo vyjadřovat svobodně svůj názor na dopravní problémy a protiprávní postup úřadů. Doufám, že rozsudek podnítí další české občany k tomu, aby se nesmířili se šikanózním postupem některých orgánů veřejné správy a bránili se i soudní cestou.“

Milan Štefanec děkuje všem, kteří mu s případem nezištně pomáhali, především právničce Andree Rezková a právníkům Svatomíru Mlčochovi, Stanislavu Pazderkovi a Miloši Tuháčkovi.

Kontakty:

* Milan Štefanec (nyní v zahraničí), e-mail: stefanec@centrum.cz

* Mgr. Andrea Rezková, e-mail: arezkova@yahoo.com

* JUDr. Miloš Tuháček, e-mail: ak.tuhacek@volny.cz

You may also like...

1 Response

 1. Tisková zpráva ZO SZ Brno-střed napsal:

  Radnice Brno-střed: „Měříme dvojím metrem – neofašisti nám nevadí, kritice se bráníme pokutou“

  Dnes vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek, ve kterém rozhodl, že Česká republika porušila právo na svobodu projevu a na spravedlivý proces vůči občanovi Brna Milanu Štefancovi.

  Celá kauza začala v roce 2000 na Městské části Brno-střed, jejíž přestupková komise udělila Štefancovi pokutu 1000 Kč za údajné organizování II. Brněnské pouliční slavnosti. Její rozhodnutí pak stvrdil i brněnský magistrát, který navíc v odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že Štefanec měl být nejen údajným organizátorem shromáždění, ale ještě ke všemu po něm požadoval, aby toto veřejné shromáždění sám ukončil.

  V roce 2001 odmítl Štefancovu ústavní stížnost také Ústavní soud. Poté se odvolal k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který dnes dal Štefancovi za pravdu. Brněnský magistrát ve svém odůvodnění zamítavého rozhodnutí proti Štefancovu odvolání mj. uvedl že „(Štefanec) měl své přítomnosti a technického vybavení především využít k tomu, aby všechny účastníky zakázaného průvodu vyzval, aby se rozešli a ne jim s hořkostí pouze oznamovat, že průvod nebyl povolen a vzbuzovat v nich pocit křivdy nad nedodržováním zákonů ze strany orgánů státní správy a policie. Magistrát tím vlastně přiznal, že důvodem proč se rozhodl potvrdit pokutu pro Štefance, byl fakt, že svobodně a veřejně vyjádřil svoji nespokojenost s postupem státních orgánů. Štrasburský soud dnes rozhodl, že není možné sankcionovat Štefance za to, že vyjádřil svůj názor na práci neprofesionální brněnské policie a zejména na přístup Městské části Brno-střed, která konání veřejného shromáždění na poslední chvíli zakázala. Na místě byl přítomný tajemník ÚMČ Brno-střed JUDr. Radovan Novotný, který však disponoval nevhodným technickým zařízením na to, aby účastníkům oznámil, že shromáždění bylo zakázáno.

  Svatopluk Bartík, člen Strany zelených v MČ Brno-střed k tomu říká: „Není to poprvé, co Městská část Brno-střed nedodržuje zákony České republiky. Naposledy pochybila na jaře v podobné záležitosti, když pod záminkou probíhající předvolební kampaně zakázala pochod účastníků Protestfestu. Tentokrát nadbytečné angažovanosti starostky, která veškeré veřejné plochy zamluvila na své jméno, zabránil prvoinstanční soud a nezákonné rozhodnutí včas zrušil. Máme podezření, že i ve Štefancově případu byla přestupková komise pod politickým tlakem, neboť ostatní účastníci řízení, mezi nimiž byli i skuteční organizátoři shromáždění pokuty nedostali, pouze Štefanec.“ K souvislosti dalšími podobnými případy dodává: „Také vloni se městská část zachovala přinejmenším neeticky k obětem 2. světové války, když nezakázala průvod neonacistů z hnutí Národní odpor centrem Brna při oslavách 1. května. Aktivisty, kteří na místě proti aktivitám obdivovatelů fašistů protestovali, však nechala policií násilně vytlačit z trasy průvodu a udělila jim napomenutí.“

  Radnice městské části Brno-střed potřebuje pořádně provětrat. Proslavila se mnoha dalšími kauzami, především neprůhledným tokem městských financí či úplatkářskou aférou při rozdělování městských bytů. Ani poté, co věci vyšly najevo neprojevila žádnou snahu změnit věci k lepšímu. Dnešní rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, ve kterém rozhodl, že MČ Brno-střed i brněnský magistrát sankcionovali Štefance za svobodný projev názoru, ukazuje jen na špičku ledovce nepravostí, které zastupitelé vedení radnice tolerují. Strana zelených bude v podzimních komunálních volbách usilovat o takový výsledek, aby bylo možné dlouhodobě nevhodné poměry na radnici změnit k lepšímu.

  Kontakty:

  Jasna Flamiková, předsedkyně ZO SZ Brno-střed, e-mail: jasna.flamikova@ecn.cz

  Svatopluk Bartík, člen ZO SZ Brno-střed, e-mail: svatopluk.bartik@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.