naiff – festival dokumentárních filmů o domorodých lidech

Levné dárky, best dárky
 • Mezinárodní nevládní organizace UWIP (United World of Indigenous People) uvádí ve spolupráci s nakladatelstvím JOTA festival dokumentárních filmů o domorodých lidech naiff (Native and Indigenous Film Fest).

  Festival se koná v brněnském Sále Břetislava Bakaly ve dnech 24.-25. září 2010.

  V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority.

  Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují. Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorií nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále.

  Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

 • • Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější výrobky jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.
 • • Domorodí lidé mají nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje na dožití.
 • • Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální zneužívání, alkoholismus či jiné formy závislostí.
 • • Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

  Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

  Václav Pecl, ředitel festivalu

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.