Novoroční výzva k odstoupení nového ředitele brněnského studia České televize

Levné dárky, best dárky

V prosinci 2007 byl novým ředitelem brněnského studia České televize jmenován Karel Burian. Týž Karel Burian, který koncem devadesátých let vedl redakci zpravodajství Televizního studia Brno a musel z této funkce s ostudou odejít pro vážné profesní a morální selhání. Podle nálezů interní kontroly i externího auditu z let 2000 a 2001 docházelo pod jeho vedením k manipulaci se zpravodajstvím ve prospěch některých politických a podnikatelských subjektů, k vysílání tzv. skryté reklamy, dále mu byl prokázán střet zájmů a podvodné jednání. O manipulativních praktikách Karla Buriana svědčili také zaměstnanci redakce zpravodajství na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu České republiky. Tyto skutečnosti, bohužel, nevzal generální ředitel ČT ani Rada ČT, která na jeho návrh ředitele studií jmenuje, na vědomí. Považujeme to za nepochopitelné selhání.

Televize veřejné služby placená občany musí dbát své důvěryhodnosti a dodržování etických standardů. Je to normotvorná instituce. Jmenování Karla Buriana do funkce ředitele škodí pověsti České televize a jejího brněnského studia, stejně jako pověsti města Brna a regionu.

Prvním a nezbytným krokem k řešením situace je odstoupení Karla Buriana z funkce.

Brno 1.1.2008

Výzvu podepsali:

 • 1.Prof. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • 2.Prof. Josef Kovalčuk, děkan Divadelní fakulty JAMU
 • 3.Prof. Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla, Brno, prorektor JAMU
 • 4.Prof. Alena Veselá, emeritní rektorka JAMU
 • 5.Prof. Alois Hajda, emeritní rektor JAMU
 • 6.Prof. Eduard Schmidt, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně
 • 7.Prof. Lubomír Slavíček, Filosofická fakulta MU, vedoucí Semináře dějin umění
 • 8.Prof. Ivan Ruller, Fakulta architektury VUT v Brně
 • 9.Ing. Vladimír Dumek, Ph.D., tajemník Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • 10.Ing. Karel Holomek, předseda Společenství Romů na Moravě
 • 11.Vladimír Morávek, umělecký šéf Divadla Husa na provázku
 • 12.Zdenek Plachý, umělecký šéf Mahenovy činohry, Národní divadlo v Brně
 • 13.David Mareček, ředitel Filharmonie Brno
 • 14.Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně
 • 15.Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna
 • 16.Petr Kostrhun, vedoucí pavilonu Anthropos, Moravské zemské muzeum
 • 17.Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu a nakladatelství Host
 • 18.Jiří Kratochvil, spisovatel
 • 19.Jiří Kuběna, básník
 • 20.J. A. Pitínský, divadelní režisér
 • 21.Martin Dohnal, hudební skladatel
 • 22.Miloš Černoušek, herec a dramatik
 • 23.Jan Sapák, architekt
 • 24.Doc. Jiří Voráč, FF MU, vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury, člen Rady ČT

  Za správnost ručí: Jiří Voráč, vorac@phil.muni.cz

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.