Občanské sdružení Centrum Narovinu úspěšně dokončilo další dva rozvojové projekty v Keni

Levné dárky, best dárky
 • Ostrov Naděje na Rusinga Island – součástí komunitního centra je nová budova sirotčince
 • Voda pro Kauti – realizace třetí fáze projektu závlahového systému
 • Ostrov Naděje na Rusinga Island

 • Součástí komunitního centra je nová budova sirotčince

  Rusinga Island je malý ostrůvek ve Viktoriině jezeře, v západní části Keni, kde žije asi 22 tisíc obyvatel, z nichž téměř polovinu tvoří děti do 15 let.

  Komunitní centrum tvoří komplex zařízení, který se snaží odpovídat na problémy a potřeby místní komunity. V současné době tak zahrnuje dvě budovy sirotčince, mateřskou školku, základní školu, vzdělávací centrum vybavené video projektorem a přístupem k internetu, ubytovací budovy, jídelnu, úpravnu vody, sprchy a záchody a kompletní zdravotní středisko s laboratoří a osmi lůžky. Ostrov Naděje se stal velmi známým a ceněným projektem v celé oblasti, dotýká se životů spousty místních rodin a je útočištěm pro děti v nouzi i z velmi vzdálených míst. Navíc svým přístupem k dětem i k poskytování zdravotní péče mění různé předsudky v místní komunitě.

  “Nová budova velmi změnila život Ostrova naděje. Předtím jsme měli jen jednu budovu a místo pro 32 dětí. Nyní je v sirotčinci celkem 44 dětí (23 kluků a 21 dívek). Původní budova, která je nyní jen chlapecká, má kapacitu pro 32 dětí. Do nové budovy se přestěhovaly dívky a celková kapacita je pro 40 dětí. Ještě tedy máme místo pro další děti. Poptávka je stále daleko vyšší, takže nyní z přihlášek vybíráme, abychom do sirotčince umístili opravdu ty nejpotřebnější děti,” sdělil koordinátor projektu v Keni Joash Okongo.

 • Voda pro Kauti
 • Realizace třetí fáze projektu závlahového systému

  Oblast Kauti se nachází asi 80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi, má rozlohu zhruba 15 km2. Cca 30 000 obyvatel této oblasti se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích pitné vody zcela závislí.

  Cílem tohoto projektu bylo shromáždění dostatečných finančních zdrojů na sanaci vody v oblasti Kauti; a díky zlepšení přístupu k vodě a zvýšení čistoty pitné vody zvýšit kvalitu života pro obyvatele Kauti. Účelem třetí fáze projektu – závlahového systému je zadržení části dešťových průtoků vody v jednom z přítoků Kwamuthukya řeky Thwake, akumulace a doprava vody do oblasti vzdálenější a výškově nevýhodně položené pro odběr z vodních toků. Oblast, která by měla být v dosahu závlahového systému, byla definována samotnou komunitou. Po vybudování jednotlivých distribučních větví by mohla pokrýt až 100 ha plochy malých terasovitých políček.

  “Realizovala se opatření tam, kde to bylo potřebné a kde si to přáli místní lidé, za jejich přímé účasti a kontrole. Záchyt dešťové vody do akumulačních tanků se postupně rozšiřuje, lidé na příkladu pochopili jejich nákup jako dobrou investici. Systém sanace vývěrů se osvědčil, lidé mají možnost získat kvalitnější vodu v dostatečném množství, bez jakékoliv energetické náročnosti, vodní zdroj je dlouhodobě chráněn. Jednoduchost a finanční nenáročnost vzbudila i zájem místních úřadů, snad tedy nezůstane jen u zájmu, ale dojde i k jejímu plošnějšímu rozšíření. Dvě období dešťů v průběhu roku by měly zajistit dostatek vody, pokud se bude dařit ji v krajině zachytit a dobře s ní hospodařit. Peníze českých dárců do projektu vložené považuji za dobře investované,” sdělil dlouhodobý spolupracovník Centra Narovinu Petr Chaloupka z firmy Pöyry.

  Simona Heřtusová

 • Centrum Narovinu

  je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti Centra Narovinu představují v současné době projekty zahraniční rozvojové spolupráce, globální rozvojové výchovy a rozvoj dobrovolnické práce v oblasti rozvojové spolupráce. Je členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spolupracuje na kampani Česko proti chudobě.

 • Rozvojové projekty v africké Keni organizuje od roku 2000

  Všechny projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností.

  Hlavní projekty Centra Narovinu:

 • Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
 • Miniobchůdek Afrika v duchu „Fair Trade“
 • Projekt Afrika nevšedníma očima – programy ve školách a pro veřejnost v České republice.
 • Kurzy „Dobrovolníci pro rozvojovou spolupráci s Afrikou“
 • Rozvojové projekty: Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island / Keňa
 • Rozvojové projekty: Voda pro Kauti / Keňa
 • Partnerský program mezi českými a keňskými školami
 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.