ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří

Levné dárky, best dárky

Společnost česko-arabská
ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea uspořádá ve dnech 20. června až 31. srpna 2007 svým zaměřením ojedinělou výstavu
ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří
.

Blízký východ a Severní Afrika, ve které po dlouhá staletí bok po boku koexistují tři hlavní světová náboženstvími – judaismus, křesťanství a islám, je nesmírně bohatou oblastí se vzájemně se prolínajícími kulturami (arabská, perská, turecká, arménská, evropské kultury, ale též asyrská či babylonská atd.). Každý region oplývá osobitými projevy duchovní i materiální kultury, které dohromady tvoří pestrobarevný obraz tamní společnosti. Jedním z nich je odívání – tedy každodenní viditelná přítomnost šatstva svým vzhledem vypovídajícího o svém majiteli.

Výstava si klade za cíl seznámit laickou veřejnost s rozmanitostí ženského oděvu jako svébytného projevu jednotlivých kultur výše zmíněné oblasti, jejíž břehy jsou omývány vodami Středozemního moře. Jelikož dámský oděv býval od nepaměti pestřejší a ženská krása rafinovanější, byl tedy pro prezentaci zvolen šat ženský vycházející z tradičních prvků oblasti.

Na úvod bude poukázáno na kulturní stereotypy, s nimiž je blízkovýchodní žena v očích evropského diváka spojována (černé zahalení od hlavy k patě, břišní tanečnice, harém, orientalismus), v dalších etapách bude představena pestrost a barevnost ošacení ze Sýrie, Palestiny, Libanonu, Egypta a Maroka, rafinované možnosti úvazu šátků na hlavu a zkrášlovací prostředky nezbytné pro každou ženu (hena, oční stíny, depilace). Jelikož krása není záležitostí pouze zevnějšku, je zde věnována pozornost rovněž „vnitřní kráse“ v podobě arabské feministické literatury. Výstava bude dále doplněna o rodinné fotografie od počátku 20. století po současnost, průvodním slovem a dalším doprovodným ilustračním materiálem.

Projekt autorsky připravily Sabina Dvořáková a Béatrice Maaloufová za finanční podpory Společnosti česko-arabské a Moravského zemského muzea v Brně, v jehož prostorách se celá akce koná. Vystavované předměty pocházejí z majetku soukromých zapůjčitelů, Moravské galerie, Muzea rómské kultury a Etnografického ústavu MZM. Paruku laskavě zapůjčila firma Hair Union s.r.o.

  • Trvání výstavy: 20.června 2007 až 31.srpna 2007
  • Slavnostní zahájení: 19.června 2007 (pouze s pozvánkou)
  • Otevírací doba: 9:00 – 17:00 úterý až sobota (neděle a pondělí zavřeno)
  • Adresa: Kobližná 1, Brno
  • Vstupné: 20,- Kč
  • Kontakt: Jiří Macháček, e-mail: jmachacek@mzm.cz
  • Muzeum je bezbariérové

Společnost česko-arabská (SČA) je nevládní nezisková organizace založená roku 1991 v České republice. Jejím cílem je seznamovat českou společnost s historií a kulturou arabských zemí. Za tímto účelem Společnost pravidelně pořádá přednášky, koncerty arabské hudby, festivaly arabských filmů a poezie, soutěže pro děti či orientální bazary.
Kontakt: info@czech-arab.org

Etnografický ústav Moravského zemského muzea (EÚ MZM) je součástí
Moravského zemského muzea v Brně. Pozornost ústavu je soustředěna na tradiční kulturu na
Moravě od 18. století do současnosti. Bohaté sbírky zahrnují textil (kroje, šatstvo, interiérové textilie),
lidové umění, řemesly, nábytek, hudební nástroje, hračky, fotografie či ojedinělou
národopisnou filmotéku.
Kontakt: etnografie@mzm.cz

Lucie Zahradníčková

Ilustrační foto: bbc

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.