Otevřený dopis 55 osobností nejvyšším ústavním činitelům

Levné dárky, best dárky

55 českých osobností podepsalo otevřený dopis vrcholným ústavním činitelům České republiky – prezidentu Václavu Klausovi, předsedovi Poslanecké sněmovny Miroslavu Vlčkovi a předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi.

V dopise žádaji vypsání referenda o otázce umístění americké radarové základny na území ČR.

Adresáti:

Vážený pan
Prof. Václav Klaus
Prezident České republiky
Pražský hrad
118 01 Praha 1

Vážený pan
ing. Miloslav Vlček
předseda Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Vážený pan
MUDr. Přemysl Sobotka
předseda Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnský náměstí 17
118 01 Praha 1

Adresa odesílatele:

Ing. A.V. Stoy, Ph.D.
Ing. Jan Žižka
Sokolská 31
120 86 Praha 2

Praha 11. června 2007

Vážený pane prezidente, pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedo Senátu,

dovolujeme si obrátit se na Vás jako na představitele České republiky, kteří chrání její zájmy a zastupují její občany. V současnosti je velmi aktuálním problémem jednání o umístění vojenského zařízení cizího státu – konkrétně americké radarové základny – na svrchovaném území České republiky. Tato otázka je jednou z nejzávažnějších od politických změn v roce 1989.

Domníváme se, že otázka povolení umístit na své svrchované území základnu cizích vojsk je natolik zásadní a citlivá, že ji nelze řešit bez široké celospolečenské debaty a následně celospolečenského konsensu.

Dosavadní vývoj nás však nepřesvědčil, že občané České republiky jsou bráni jako jedna z rozhodujících stran a dokonce jim v této věci ani není prostřednictvím veřejnoprávních médií poskytován dostatek relevantních a pravdivých informací.

Česká republika a její území není naším majetkem v pravém slova smyslu a možnost jejího užívání nám byla pouze svěřena na velmi omezenou dobu. Jakákoli politická reprezentace nemá dle našeho názoru mandát dělat bez souhlasu většiny obyvatel, či dokonce přes jejich výrazný odpor, tak zásadní rozhodnutí, jako je postoupení části našeho území cizí zemi.

A zvláště nesmí vystavit nebezpečí statisíce lidí, kteří mají v této zemi domovské právo.

Argument, že za obyvatele mají rozhodovat v této otázce politici, není přijatelný, protože ani jedna z politických stran nedeklarovala svůj postoj k uvedené záležitosti před volbami a občané tudíž neměli v minulých volbách žádnou šanci vyjádřit hlasováním svůj názor týkající se daného problému.

Proto se my, níže podepsaní občané České republiky, na Vás obracíme s žádostí o zvážení následujících faktů a podpoření celonárodního referenda v této zásadní otázce.

Současná politická garnitura nemá tak silný politický mandát, aby mohla v této věci rozhodnout a učiní-li tak bez konsensu celé společnosti či její většiny, může tato situace vést k dlouhodobé destabilizaci celé české společnosti.

Nejen rozhodnutí samo, ale i cesta, kterou jej bude dosaženo, bude pravděpodobně často diskutována z historického hlediska a činnost zodpovědných politiků bude posuzována nejen generací naší, ale i generacemi budoucími.

Domníváme se proto, že referendum je jediná spravedlivá a oprávněná možnost, jak o tak závažné skutečnosti rozhodnout.

Dalším pozitivem referenda je, že vláda a odpovědní politici budou nuceni diskutovat s občany České republiky a přesvědčit je silou argumentů, oproti tomu, aby rozhodli bez hloubkové a věcné argumentace proti vůli většiny.

Vážení, žádáme Vás proto jako nejvyšší představitele naší země, abyste dříve než přistoupíte k tak závažnému kroku, jako je přijetí konečného rozhodnutí, vzali tyto skutečnosti v potaz.

Se zdvořilým pozdravem
PRO REFERENDUM – otevřený dopis:

Ing. V. Antonín Stoy, CSc. Vastoy@seznam.cz
Ing. Jan Žižka – zizkaa@gmail.com

V příloze si dovolujeme uvést některá fakta, která nejsou dle našeho názoru pravdivě – nebo vůbec – veřejnosti poskytnuta, a otázky, na které nebyla dána odpověď:

1. Jak vyplývá z projevu amerického generála H. Oberinga, ředitele americké raketové obrany, i z podstaty a technických možností základny – radar nebude sloužit k obraně naší republiky, ale bude sloužit k obraně jiného amerického radaru umístěného na Aljašce a v Grónsku.

(Projev amerického generála H. Oberinga ze dne 25.1.07.)

2. Základna může být i součástí konceptu politiky preventivních úderů a nelze ji tedy považovat za čistě obrannou.

3. Místo, kde mají být radary umístěny, je jedno nejhustěji obývaných území České republiky a v případě válečného konfliktu bude tato oblast místem prvního úderu. To by znamenalo jisté zničení celé oblasti a desítky tisíc obětí.

4. Veřejnosti je často a opakovaně předkládán nepravdivý argument o tom, že nedáme-li souhlas k vybudování radaru, porušíme nějaké dohody či závazky.

5. Je nezodpovězena také velmi závažná otázka dopadu působení vojenského zařízení na zdraví našich občanů, žijících v okolí místa potenciálního umístění.

6. Veřejnost je matena výroky, že nebude-li základna, bude pravděpodobně obnovena vojenská služba. Není žádná příčinná souvislost mezi vybudováním americké základny v České republice a možností znovuzavedení povinné vojenské služby.

7. Veřejnost neví, zda na území základny bude platit česká jurisdikce a zda k radaru budou mít přístup čeští vojáci, policisté či důstojníci.

8. Veřejnost není informována o tom, že na žádné z amerických základen umístěných v cizích státech neplatí místní, ale pouze americká jurisdikce.

9. Veřejnost není informována, zda základna má být umístěna na českém území na dobu určitou či navždy.

Já, níže podepsaný, souhlasím a svým podpisem vyjadřuji
souhlas s otevřeným dopisem
vrcholným představitelům České republiky.

Současně prohlašuji, že nejednám pod nátlakem
ani ve prospěch žádné politické strany.

 • Prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. – vysokoškolský pedagog
 • Prof. Dr. Erazim Kohák, Ph.D. – vysokoškolský pedagog
 • Doc. MUDr. Jan Měšťák , CSc. – lékař chirurg
 • Prof. JUDr. Ivan Tesár, CSc. – sociolog
 • Doc. Jan Kačer – filmový režisér a herec
 • Ing. Vladimír Stoy, Csc. A.– vědecký pracovník a podnikatel
 • Doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D. – vysokoškolský pedagog
 • Mgr. Martin Kos – koncertní mistr SKO
 • Doc. RNDr. Lenka Luhová, CSc. – vysokoškolský pedagog
 • Ing. Martina Lessnerová – manager
 • Marta Kubišová – zpěvačka
 • Mgr. Zdeněk Troška – filmový a divadelní režisér
 • Táňa Fischerová – herečka
 • Ing. Jan Žižka – podnikatel
 • Mgr. Martin Svoboda, Ph.D. – pedagog a překladatel
 • MUDr. Lenka Králová – lékařka
 • Mgr. Martin Škabraha – filosof a publicista
 • Mgr. Dr. Marek Petřivalský, Ph.D. – vědecký pracovník
 • Mgr. Vladimíra Částková – podnikatelka
 • Ing. Terezie Pavlíková – ekonomka
 • Ing. Petr Fousek – ekonom
 • JUDr. Jiří Maco – právník
 • Mgr. Zdeňka Wiesnerová – agenturní ředitelka
 • Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – vysokoškolský pedagog
 • Ing. Magdaléna Kolínová, Ph.D. – programátorka
 • RNDr. Soňa Blunárová – ekonomka
 • Mgr. Neškudla – doktorand
 • Ing. Kateřina Fraňková – překladatelka
 • Mgr. Marie Žižková – knihovnice
 • Mgr. Elena Holíková – tlumočnice
 • Ing. Jitka Bulinová – chemička
 • RNDr. Jakub Rolčík, Ph.D. – vědecký pracovník
 • MgA. Štěpán Kos – klavírista
 • Mgr. Pavel Res – překladatel
 • MUDr. Jaroslava Hudcová – lékařka diabetoložka
 • Senta Tesárová – dramaturgyně
 • Mgr. Blanka Doležalová – psychoterapeutka
 • Mgr. Jana Rezková – pedagog
 • RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. – vědecký pracovník
 • Jan Vaňo – tlumočník
 • Ing. Petra Poislová – biochemička
 • Ing. Martina Kosová – chemička
 • PhDr. Jan Sadílek – sociolog
 • Mgr. Zdeněk Hubert – agenturní ředitel
 • Ing. Jiří Malinský – chemik
 • MUDr. Ctirad Musil – lékař
 • MUDr. Zdeněk Vích, CSc. – lékař
 • Ing. Miroslav Tvarůžka – agenturní ředitel
 • Ing. Petr Voit – knihovník
 • Ing. Zdeněk Pechar – agenturní ředitel
 • Mgr. Zdeňka Zingopisová – podnikatelka
 • Mgr. Věra Krylová – výtvarnice
 • PhDr. Milan Valach, Ph.D. – vysokoškolský pedagog
 • JUDr. Lenka Hrušková – obchodní ředitelka
 • Mgr. Věra Chytilová – režisérka

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.