Pomáhejte s námi!

Levné dárky, best dárky

Již posedmé se bude moci česká veřejnost podílet na velikonoční sbírce “Pomáhat může každý“. Každoroční sbírka humanitární organizace ADRA se letos bude konat 18 – 19. března. Její výtěžek je určen na pomoc obětem přírodních katastrof, válek, sociálně, ekonomicky nebo zdravotně ohroženým lidem Evropy (včetně ČR), Asie a Afriky.

Výtěžek sbírky bývá vždy rozdělen téměř rovnoměrně. Tedy třetina bude použita na projekty realizované v jednotlivých regionech ČR, třetina je určena na dlouhodobé zahraniční projekty a poslední část bude připravena pro okamžitou pomoc při mimořádných událostech (jakými byly například povodně, jež zasáhly ČR již několikrát).

Sbírka probíhá ve více jak sto městech v Čechách i na Moravě. Jsou mezi nimi jak velká statisícová města (Ostrava, Brno či České Budějovice), tak menší obce (Napajedla, Rovensko pod Troskami apod.). Samozřejmě i hlavní město Praha. Peníze na sbírku vybírají studenti základních a středních škol, se kterými ADRA spolupracuje. Každý student má tričko ADRA a je označen jmenovkou, na jejímž rubu je kontakt na organizátora sbírky pro danou oblast. Studenti chodí po dvojicích, přičemž každá dvojice má na starosti jednu zapečetěnou kasičku. Dárce, který podpoří uvedené projekty minimální částkou 30 Kč, obdrží symbolický a zároveň praktický upomínkový předmět.
V loňském roce lidé na sbírku přispěli částkou přesahující 2 500 000 Kč.

To, s čím je ADRA nejčastěji spojována, jsou záplavy, zemětřesení, válečné konflikty, popřípadě donedávna málo známé slovo „tsunami“. ADRA se vždy snaží pomoci tam, kde je třeba. Díky okamžité, efektivní a profesionální pomoci se ADRA stala známou a důvěryhodnou neziskovou organizací.

ADRA se však nevěnuje pouze krátkodobé humanitární pomoci, ale také dlouhodobým rozvojovým projektům, jejichž cílem je zajistit trvale udržitelný rozvoj, a to například podporou vzdělání či podnikání, zajištěním zdravotní a sociální péče apod.

ADRA to jsou také dobrovolnická centra působící po celé ČR, ze kterých vychází stovky dobrovolníků do různých zařízení, aby pomáhali těm, kteří to potřebují (ať už seniorům, zdravotně postiženým či sociálně slabým) . Ne oblečením a jídlem, ale lidským zájmem a přátelstvím. ADRA rovněž pomáhá obětem domácího násilí a trestných činů, osobám v nepříznivé životní situaci a poskytuje psychosociální pomoc, jež směřuje k lidem zasaženým nepříznivou událostí.
ADRA je projekt Bang-Baby na podporou vzdělávání dětí, které díky pomoci českých a slovenských občanů mohou chodit do školy. ADRA je zdravotnické středisko v násilí zmítající se Keni, pomoc zemědělcům v Mongolsku, invalidní vozíky v Srbsku, azylové domy v Novém Jičíně a mnohem více.

Prostřednictvím sbírky se může do této pomoci zapojit každý!

Číslo účtu této veřejné sbírky je 9961 9961/0300.

Podpořit můžete i zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS ADRA na číslo 8777

Veřejnost bude o výsledku sbírky i o projektech ADRA informována prostřednictvím médií a na stránkách www.adra.cz.


Tereza Krejčí

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.