Poznat znamená porozumět

Levné dárky, best dárky

Výstava „Jak se žije s handicapem, aneb Poznat znamená porozumět“ Tentokrát Dětské muzeum zvolilo aktuální společenské téma. Svým výstavním projektem chce přispět k tak často diskutované, ale přesto ještě zdaleka ne běžné integraci handicapovaných občanů v naší společnosti. Tato problematika byla u nás dosud prezentována jen v několika případech, a to v monotématické podobě, kdy byl představen vždy pouze jeden druh postižení. Protože Dětské muzeum připravuje výstavy především pro děti a mládež, přistoupilo k víceoborové prezentaci, srozumitelné a zajímavé pro všechny věkové kategorie. Výstava přibližuje svět lidí s postižením zraku, sluchu a hybnosti – jejich běžné denní povinnosti, starosti, ale i radosti. Mnozí z nich dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti hudby, sportu, vědy atd. Vystavena je řada historických i moderních školních pomůcek, nejrůznějších kompenzačních pomůcek i řada drobností, které těmto lidem usnadňují běžný život. Návštěvníci se dozvědí, jak účelně pomoci, pokud to postižený člověk potřebuje. Aby si ujasnili, jaké překážky způsobují handicapovaným lidem největší problémy, je zde připravena řada aktivit, při kterých se mohou v roli postiženého sami přesvědčit, jak složitými se mohou stát i věci zdánlivě jednoduché i jak cennými pomocníky mohou být důmyslné pomůcky či technická zařízení.

Na výstavě spolupracovala řada institucí a firem, které přispěly jak odborným poradenstvím, tak zapůjčením různých kompenzačních pomůcek a techniky. Těm všem patří velký dík, protože tyto pomůcky by byly pro autory projektu naprosto cenově nedostupné. Součástí výstavního projektu je přehlídka výtvarných prací tělesně postižených dětí a mládeže, pořádané Centrem tvořivé činnosti při ÚSP pro TPM Kociánka.

Tiskové besedy se zúčastní i zástupci tří hlavních spolupracujících institucí: Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU Brno, Teiresiás – střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky MU Brno a Ústavu pro tělesně postiženou mládež Kociánka.

Vernisáž výstavy proběhne 6. května v 15 hodin v Dietrichsteinském paláci, Zelný trh 8, Brno. Výstava pak potrvá do 28. října 2008. Pro veřejnost je otevřeno vždy od úterý do soboty od 9 do 17 hodin. Ve všední dny jsou však dopoledne rezervována pro školy a organizované skupiny, které je nutno objednat na tel. 533 435 – 274, 371.


PaedDr. Zdeňka Poláková

Centrum tvořivé činnosti při ÚSP pro TPM Kociánka

Centrum tvořivé činnosti je zaměřeno na speciální výtvarnou a hudební výchovu pro skupiny a jednotlivce z řad tělesně postižených dětí a mládeže. Funguje od roku 1994.
Obsahová náplň centra je zaměřena na aktivní účast postižených v uměleckých oblastech. Centrum motivuje děti různého věku k tvořivým činnostem čímž pomáhá zlepšovat poškozený psychomotorický vývoj. Současně také pozitivně působí na sebevědomí takto postiženého jedince.
Ve výtvarné oblasti používají děti různé výtvarné techniky jako jsou keramika, grafické techniky, malba prsty, koláže, malba na sklo a hedvábí. V hudební oblasti mohou děti navštěvovat skupinové zpívání, individuální výuku hry na flétnu, kytaru a africké bubny.
Provoz centra zajišťují Mgr. Anna Lutonská a Žaneta Rudická.

Výstavu, kterou budete moci zhlédnout, je výběrem prací vznikajících v průběhu celého školního roku. Jsme rádi, že můžeme prezentovat výsledky naší práce, proto bychom chtěli poděkovat za možnost vystavovat v prostorách Dietrichsteinského paláce.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.