Předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města

Levné dárky, best dárky

Statutární město Brno – Magistrát města Brna
vyhlašuje

Výzvu k předkládání projektů
do Integrovaných plánů rozvoje města Brna
.

Integrovanými plány rozvoje města Brna se rozumí soubor konkrétních, vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou realizovány na správním území města a jejichž cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj města. Tento strategický dokument je nutný pro možnost čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

 • Oblasti podpory:
  1.3 Podpora produktů a služeb cestovního ruchu
  2.1 Rozvoj volnočasových aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti
  2.2 Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu
  2.3 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb celoměstského významu

 • Termíny:

  Vyhlášení výzvy: 14. 4. 2008
  Zahájení registrace: 15. 4. 2008
  Ukončení registrace: 30. 4. 2008
  Zahájení příjmu žádostí: 5. 5. 2008
  Ukončení příjmu žádostí: 12. 5. 2008, 12:00 hodin

 • Příjemci:
  statutární město Brno a organizace jím zřízené či zakládané
  nestátní neziskové organizace
  v oblasti podpory 1.3 také podnikatelské subjekty

Informace o Integrovaných plánech rozvoje města Brna a kompletní text výzvy naleznete na
www.iprm.brno.cz

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.