Primátor města Brna předal slavnostní certifikáty prvním Ethnic Friendly zaměstnavatelům

Levné dárky, best dárky

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka spolu prvním náměstkem hejtmana JMK Ing. Milanem Venclíkem dnes ocenil první zaměstnavatele, kteří splnili podmínky pro udělení značky „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ organizace IQ Roma servis.

Zástupci prvních zaměstnavatelů převzali certifikát na slavnostní tiskové konferenci v prostorách Krajského úřadu JMK a veřejně tak deklarovali přijetí zásad rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem. Mezi prvními čtyřmi oceněnými jsou Audacio, s.r.o., Inventec (Czech), s.r.o., Úřad práce Brno – město a Zetor Tractors a.s.

Pro udělení značky „Ethnic Friendly zaměstnavatel“, jejímž smyslem je podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi zaměstnavatelů a přispět k vytvoření nediskriminačního prostředí na pracovním trhu, je nutné, aby zaměstnatel splnil několik kritérií. Mezi ně patří např. zajištění rovných podmínek při výběru pracovníků, při jejich vzdělávání a rozvoji nebo při jejich odměňování a povyšování. Podobně musí zaměstnavatel zařídit důsledné a včasné řešení stížností na diskriminační jednání.

Značka „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ je svou povahou jedinečná jak v českém, tak i evropském kontextu. Přímo koresponduje s koncepcí Evropské unie pro rok 2007, který byl vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP). „Jsem velmi rád, že došlo k zvýraznění zaměstnavatelů, pro které je tato otázka prioritou. A doufám, že v budoucnu budou přibývat další. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny byl měl být totiž samozřejmostí v každém roce,“ navázal primátor města Brna Roman Onderka.

Organizace IQ Roma servis, která značku „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ spravuje, se chce v první řadě zaměřit na kontext Jihomoravského kraje. Ředitelka IQ Roma servis Katarína Klamková doufá, že zaměření spolupráce se zaměstnavateli na regionální úroveň dovolí lépe soustředit činnost a kultivovat tak efektivněji pracovní trh. „Cílem je ale dále postupně koncepci rozšiřovat v rámci České republiky a v rámci Evropské unie,“ dodává Klamková.

IQ Roma servis, o.s. se specializuje na služby pro sociálně vyloučené, převážně romské klienty. Jeho posláním je podpora možností, příležitostí a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění a ochrana jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti.


Mgr. Petr Kubačka, IQ Roma servis, o. s.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.