Primátor předá Ceny města Brna za rok 2006

Levné dárky, best dárky

V úterý 30. ledna 2007 předá primátor města Brna Roman Onderka jedenácti laureátům Ceny města Brna za rok 2006. Z celkových 72 návrhů na vyznamenání 53 osobností a institucí vybrala Komise pro udělení Ceny města Brna jedenáct…

Zastupitelstvo města Brna na svém prosincovém zasedání v roce 2006 udělilo v souladu s Pravidly pro udílení Ceny města Brna, 1. článek, odst. 1.1 a 1.2, Cenu města Brna pro rok 2006:

v oblasti technický pokrok: prof. Ing. Jiřímu Braunerovi

v oblasti přírodní vědy: prof. MUDr. Janu Wechslerovi, CSc.

v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Antonínu Bartoňkovi, DrSc.

v oblasti užité umění: Valéru Kováčovi

v oblasti výtvarné umění: Vlastimilu Zábranskému

v oblasti hudba: prof. MgA. Jiřímu Kratochvílovi

v oblasti dramatické umění: doc. Ladislavu Lakomému

v oblasti sport: doc. PhDr. Vladimíru Bouzkovi, in memoriam

v oblasti žurnalistika a publicistika: Mgr. Josefu Veselému

v oblasti výchova a vzdělávání: PhDr. Josefu Smýkalovi

v oblasti mezinárodní spolupráce: Hansi Versnelovi

Krátce z projevu primátora:

„A ačkoli všechny tyto aktivity jsou přirozeně dílem lidí, ať už jednotlivců nebo častěji týmů, jen zřídkakdy si uvědomujeme, kolik osobních přání a tužeb, úsilí a námahy či mimořádných schopností se za jejich realizací skrývá. Jako by právě ti, kteří dávají myšlenkám kousek po kousku tvar, se v dnešním světě poněkud ztráceli ve shluku výsledných a viditelných projevů lidské činnosti,“ míní Roman Onderka.

Pro novináře:

Úterý 30. 1. 2007 v 18.30 hod., Sněmovní sál na Nové radnici, Brno

Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.