Program Aristoteles nemění směr, jen realizátora

Levné dárky, best dárky
 • Program Aristoteles, až dosud realizovaný Koordinačním centrem prevence Magistrátu města Brna, nyní nově funguje v rámci občanského sdružení Ratolest Brno. „Aristotela“ tak nyní zajišťuje sociální program Změnit směr, zaměřený na péči o mladistvé, kteří se dostali do konfliktu se zákonem.

  První běh programu Aristoteles v rámci Ratolesti Brno byl zahájen 9. října 2010. Program je určený mladým lidem do 15 let, kteří spáchali „čin jinak trestný“. Celkem je plánováno devět sobotně odpoledních setkání s klienty, během nichž se pracovníci specializují na zvýšení etického povědomí u klientů za využití dramatické výchovy s řadou verbálních a expresivních technik. Setkání proběhnou za vedení lektorů Ing. Aleny Králové, Mgr. Kateřiny Klečkové a PhDr. Pavla Řezáče. Program Aristoteles je realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou České republiky, která vybírá účastníky programu.

  Ratolest Brno tak od října letošního roku nabízí ucelený systém intervence pro mladistvé, kteří spáchali trestný čin nebo „čin jinak trestný“. Mladiství se mohou zapojit buď do programu Změnit směr, zaměřeného na pomoc dospívajícím, nebo do programu Aristoteles pro děti do 15 let. Společným cílem obou programů je působit preventivně proti sociálně-patologickým jevům a delikventnímu chování.


  Pavel Řezáč, vedoucí programu

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.