Program Mendelova muzea na březen 2011

Levné dárky, best dárky
 • Mendelovo muzem v březnu nabízí výstavu Historie brněnské astronomie a výstavu fotografií o paní Olze Havlové, zakladatelce Výboru dobré vůle. Cyklus Lékařská genetika pro veřejnost pokračuje přednáškou MUDr. Renaty Gaillyové, Ph.D., na téma Downův syndrom.

  Výstava

 • Historie brněnské astronomie

  Vernisáž: 16. 3. 2011 v 17 hodin

  Trvání: 17. 3. – 4. 5. 2011

  Otevírací doba pro veřejnost: út-ne 10.00 – 17.00

  Autor výstavy: Mendelovo muzeum MU a Hvězdárna a planetárium Brno

  Na základě publikace Jiřího Duška Půl století brněnské hvězdárny / Půl tisíciletí brněnské astronomie

  Mendelovo muzeum ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno uspořádalo výstavu věnovanou brněnské astronomii. Výstava si připomíná dlouhou historii astronomie ve městě Brně, která mimochodem vedla i k „otci genetiky“ Mendelovi, ale i její novodobější historii spojenou se vznikem brněnské hvězdárny. Expozice instalovaná v prostorách Mendelova muzea ve starobrněnském opatství představí řadu exponátů spojených s astronomií; globus hvězdné oblohy ze 17. století, který je majetkem NPÚ Brno a pro výstavu je speciálně zapůjčený ze zámku v Boskovicích, zbytky meteoritu nalezeného u Blanska z depozitářů MZM a mnoho dalších. Zpestřením celé výstavy pak budou komentované prohlídky a především pozorování oblohy v zahradě opatství pod dohledem zkušených astronomů brněnské hvězdárny. Na výstavě se podílí i astrofyzikové PřF MU.

 • Výstava fotografií o paní Olze Havlové, zakladatelce Výboru dobré vůle

  Vernisáž: 8. 3. 2011 v 16 hodin

  Trvání: 9. 3. – 31. 5. 2011

  Autor výstavy: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  Místo: Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5

  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) ve spolupráci s Mendelovým muzeem MU připravil výstavu fotografií o Olze Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle. Třiatřicet archivních fotografií z průběhu činnosti VDV pořídili profesionální fotografové, například Ondřej Němec, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková či Zdeněk Chrapek. Jedná se o druhé představení této výstavy. Poprvé ji mohli zhlédnout návštěvníci v pražské Lucerně v rámci oslav dvacátého výročí založení VDV v roce 2010.

  „Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové žije stále tváří v tvář paní Olze, která jej utvářela před dvaceti léty tak, aby ti z nás, kteří pomocnou ruku potřebují, ji nalezli připravenou. Hledejme dnes tuto tvář společně i v naší výstavě a nechme se jí oslovit,“ říká Dana Němcová, předsedkyně správní rady VDV. Vystavené fotografie zobrazují počátky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, s dětmi z dětských domovů a také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem, španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče.

  Výbor dobré vůle založila Olga Havlová začátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové a od toho okamžiku organizace používá složený název Výbor dobré vůle ¬ Nadace Olgy Havlové. Po dobu 20 let se VDV věnuje přímé podpoře potřebných lidí a organizací, formou nadačních příspěvků rozdělil částku přesahující 640 milionů korun.

  Na vernisáži promluví MUDr. Milena Černá – ředitelka VDV.

  Přednáška

 • Cyklus Lékařská genetika pro veřejnost

  Garant přednášek: MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

 • Downův syndrom (Renata Gaillyová)
 • Občanské sdružení Úsměvy (M. Klementová)

  Pozvánka na Den Downova syndromu 21. 3.

  Datum konání: 17. 3. 2011 v 17.00 hod.

  Místo konání: Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

  Vstupné: 20,- dospělí, 10,- zlevněné vstupné

  V letošním roce bude možnost seznámit se s některými častějšími i některými velmi vzácnými geneticky podmíněnými chorobami, a to nejen z pohledu lékařské genetiky, ale i z pohledu pacientů a sdružení, které se podporou rodin s výskytem takto nemocných zabývají. Svépomocné organizace jsou velkou pomocí nejen pro postižené členy rodiny a jejich příbuzné, ale také pro lékaře – genetiky a další profesionály, kteří se s těmito pacienty setkávají. Spolupráce lékařů různých odborností, nejen klinických genetiků, s pacienty a jejich příbuznými a přáteli je jednou z možností, jak společně získat maximum informací nejen o projevech nemocí a nejmodernějších léčebných postupech, ale pomáhá nám získat komplexní pohled na celou problematiku – jak se žije, jak se dá žít nebo jak by se mohlo žít s vážnou dědičnou nemocí.

  Lékařská genetika je obor moderní preventivní medicíny, využívající moderní technologie a metody k diagnostice dědičných onemocnění.

  Záštitu nad cyklem přednášek převzal Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.Purkyně, poslanec Parlamentu ČR Jan Husák a ředitelka Výboru dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, paní MUDr. Milena Černá.

  Daniela Vránová

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.