Proti rušení místa historika umění na výtvarné umění 20. století Muzea města Brna

Levné dárky, best dárky
 • Protest kulturní obce a veřejnosti k odvolání kurátora a rušení místa historika umění na výtvarné umění 20. století Muzea města Brna

  Kulturní veřejnost v Brně chce tímto protestem projevit nesouhlas s odvoláním funkce kurátora a rušením místa kunsthistorika na dějiny umění 20. století v Muzeu města Brna pro nadbytečnost. Jedno z oddělení Muzea města Brna už více jak padesát let zastupuje činnost městské galerie v Brně. Výstavní sály na Špilberku jsou jediným místem v republice, kde se může veřejnost dozvědět něco o kulturních dějinách Brna a o historii jeho výtvarného umění. Jako jediná instituce v republice (vyplývá to z jejího statutu) se zabývá dokumentací osobností umělců a jejich díla, sběrem výtvarného umění a jeho prezentace na území města Brna. V současné době Muzeum města Brna v rámci rekonstrukce jižního křídla Špilberku připravuje dlouho očekávanou stálou expozici výtvarného umění v Brně po 2. světové válce. Tento projekt je podpořen grantem Evropské unie a jeho ukončení je také podmíněno realizací této expozice. O to více překvapuje rozhodnutí vedení Muzea města Brna o zrušení místa kurátora výtvarného umění 20. století z platnosti od 1. 12. 2011. Kurátorka Dr. Marcela Macharáčková se více než třicet let zabývá výtvarnými dějinami Brna 20. století a jako autorka projektu expozice výtvarného umění poválečného období dlouhodobě sleduje výtvarný život v Brně. Svoje znalosti zúročila uspořádáním desítek výstav, publikační a sbírkotvornou činností. Rušení místa kurátora pro výtvarné umění 20. století v Muzeu města Brna se ve struktuře muzea jeví jako nekoncepční zásah, který povede k utlumení veškeré dokumentační, sbírkotvorné i publikační činnosti muzea v tomto oboru. Marcela Macharáčková dlouhodobě spolupracuje s brněnskou kulturní obcí, seminářem dějin umění FF MU, Uměleckohistorickou společností českých zemí, Radou galerií České republiky a dalšími brněnskými muzejními a galerijními institucemi. Vytvořila tak předpoklady pro další rozvoj muzeální a galerijní práce v této pro město Brno nezastupitelné činnosti. Sbírka výtvarného umění 20. století na Špilberku patří k nejvýznamnějším regionálním sbírkám v České republice. Žádáme proto v souvislosti s významem této sbírky pro město Brno o zachování místo kurátora pro výtvarné umění 20. a 21.století v Muzeu města Brna.

  TT klub, Galerie Ars a občanské sdružení Magma v Brně

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.