Silný provoz na ulici Pionýrská

Levné dárky, best dárky

Dobrý den vážená paní ředitelko,
předem mi dovolte vyjádřit naše potěšení, že se konečně, po mnohaletém úsilí, postavil někdo z Vaší strany k problému čelem a začíná jej řešit. Byť jsou Vaše vyjádření veskrze mylná, lze předpokládat, že se nám postupně podaří Vám vše objasnit a směřovat k vyrovnání dluhu.Ve Vašem dopisu ze dne 29. 4. 2010 uvádíte, že v předmětném období neměla Vaše společnost žádný smluvní vztah s mojí osobou a dále, že nevíte, kterými účastníky projektu jsem byl pověřen k jednání. K tomu uvádím, že jsem po celou dobu našeho společného projektu byl pověřeným pracovníkem oprávněným jednat za naši stranu a rovněž jsem veškeré práce a činnost osobně dohlížel a zajišťoval a za naši stranu jednal. V prostorách Technických sítí Brno na ul. Barvířské jsem byl v té době častým a známým návštěvníkem. Vaše společnost měla v této věci smluvní vztah se subjekty o.s. Světla pro život, kterou jsem v té době zastupoval a dále pak se společností INFORMACE s.r.o. kterou jsem zastupoval též. Co se týká dalších účastníků projektu, uvádím zde namátkou pár jmen osob, které pro Váš a náš společný projekt “INFORM” tehdy pracovali, aniž by se do dnešního dne dočkali náhrady za vykonanou práci, případně jimž bylo mnou za práci odvedenou na projektu zaplaceno: Bavor, Hudáková, Behringer, Urbanovská, Matějková, a mnoho dalších, včetně právnických osob. Žádám Vás tedy, abyste nadále brala moji osobu jako osobu pověřenou k jednání s Vámi v této věci.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.