Svaz českých hádankářů a křížovkářů

Levné dárky, best dárky

…je zájmová organizace (dále jen SČHAK) založená v roce 1968. Vychází z tradic české lidové i umělé hádanky 19. století, které tvořili i přední čeští spi­sovatelé, kreslených rébusů Mikoláše Alše, amerických křížovek ze začátku 20. století i z historicky nevymezených logických a početních hádanek. Navazuje na plodnou a bohatou činnost hádankářských spolků, klubů a sdružení, které svou činnost rozvíjely v první polovině minulého století.

Semilasso 6. 5. / 13:30 hod. a 7. 5. / 8:30 hod. – Brněnské hádankářské slavnosti – GRAND PRIX v řešení křížovek a hádanek ve dvou kategoriích.

SČHAK se podílí na vydávání časopisu Křížovka a hádanka a magazínu Pano­ráma křížovky. Pro své členy pak každoročně vydává Výroční tisk SČHAK, Členský zpravodaj SČHAK, příležitostně pak směrnice pro tvorbu a hodnocení hádanek i křížovek.

SČHAK se podařilo klasifikovat a kodifikovat jak stávající, tak i nové druhy hádanek, křížovek a vícesměrek a vytvořit pro jejich tvorbu i řešení závazná pravidla, vycházející především z českého jazyka a z dalších norem.

Členy SČHAK jsou jak zájemci z České republiky, tak i ze Slovenska. Hodně luštitelů se sdružuje v hádankářsko-křížovkářských kroužcích, kterých jsou v současné době čtyři desítky, včetně několika kroužků slovenských, účastnících se soutěží a přeborů pořádaných SČHAK.

SČHAK organizuje řešitelské přebory v řešení hádanek, křížovek a logických úloh, které se konají s výjimkou prázdnin každý měsíc. Vedle hlavní kategorie Grand Prix se pořádají i soutěže pro méně zdatné řešitele. Vrcholnými soutě­žemi jsou pak celostátní přebory jednotlivců a kroužků.

SČHAK dále pořádá celou řadu řešitelských korespondenčních soutěží, zejména v časopise Křížovka a hádanka, a to jak pro jednotlivce tak i pro kroužky.

Korespondenčně probíhají i autorsko-řešitelské soutěže hádankářů a křížovkářů.

SČHAK vypisuje každým rokem i několik autorských soutěží na tvorbu háda­nek, křížovek a logických úloh.

Přebory a soutěže jsou odstupňovány podle obtížnosti a řešitelé i autoři, členové SČHAK, pak získávají podle svých umístění kvalifikační body a posléze pak i jednotlivé výkonnostní třídy – od třetí až po mistrovskou.

V devadesátých letech minulého století se rozvinuly na mezinárodní úrovni soutěže v řešení logických úloh a SČHAK se stal jedním ze zakladatelů meziná­rodní hádankářské federace WPF (World Puzzle Federation). V roce 2001 se v Brně uskutečnilo již desáté mistrovství světa. V uplynulých ročnících získali čeští reprezentanti tři tituly mistrů světa družstev a dva tituly mistrů světa jed­notlivců.

Noví zájemci o členství v SČHAK je mohou přihlásit na adrese: Svaz českých hádankářů a křížovkářů, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10 – Strašnice, tele­fon 274 820 844

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.