Trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí

Levné dárky, best dárky
 • Občanská sdružení Brnění, Občané proti hazardu a několik jednotlivců podalo dnes 13. 3. trestní oznámení na úředníky Ministerstva financí, kteří mají na svědomí povolování hazardu. Úředníci mnoho let zneužívali své pravomoci a povolovali hazard protizákonně. V posledním půl roce odmítli rušit povolení pro automaty, které jsou v rozporu s vyhláškami obcí, přestože jim to přikázal Ústavní soud. Tím naplnili skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

  Ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska porušuje zákon o loteriích, vyhlášky obcí a Ústavu České republiky. Konstatoval to jak Veřejný ochránce práv, tak Ústavní soud. Všechny kroky, které v minulých letech Ministerstvo financí činilo, šly vždy důsledně na ruku provozovatelům hazardu.

 • 1. Zejména se jedná o porušování § 17 odst. 4, výše maximální sázky a nejvyšší výhry z jedné hry – ministerstvo povolilo až 10 000x (slovy desettisíckrát) vyšší vsazenou částku na jednu hru, než umožňuje zákon. Namísto 5 Kč u výherního hracího přístroje povolilo 50 000 Kč u elektromechanické rulety, u videoterminálu pak 1000 Kč na jednu hru.
 • 2. Dohromady povolilo Ministerstvo financí asi 70 000 tisíc hazardních přístrojů. U každého povolení porušilo ustanovení o maximálních limitech, ustanovení o délce povolení a takřka vždy povolilo hazardní přístroj v rozporu s vyhláškou obce či se sousedstvím školy, nemocnice, kostelu, úřadu, viz projekt www.mapyhazardu.cz. Celkově porušilo Ministerstvo financí zákona zhruba 200 000x.
 • 3. Ministerští úředníci nerespektují rozhodnutí Ústavního soudu. Ten přikázal ve všech případech, kdy se jejich hazardní přístroje ocitnou v rozporu s vyhláškou obcí, zahájit takzvaná přezkumná řízení a povolení v zásadě vždy zrušit. Ministerstvo ale v několika konkrétních případech prokazatelně řízení nezahájilo a obce či občany odbylo ve smyslu, že na to nemá čas, že mu to neumožňuje zákon, případně nezareagovalo vůbec. Jedná se o tyto obce: České Velenice, Brno, České Budějovice, Ondřejov, Náchod.

  Sledujeme chování Ministerstva financí dlouhodobě a jsme přesvědčeni, že nezákonné jednání úředníků není jen pouhá nedbalost či nevědomost, ale promyšlený záměr. Cílem konkrétních úředníků z ministerstva je povolit maximum hazardních přístrojů, které nemají reálně nastaveny žádné limity, kolik na nich lze prohrát, a tento stav bez ohledu na cokoliv co nejdéle udržet.

  Konkrétními osobami, u nichž je možná trestní odpovědnost, jsou podle našeho názoru mimo jiné:

 • Karel Korynta, ředitel odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi
 • Marika Karpf, úřednice ministerstva financí
 • Jan Řehola, pověřený řízením odboru 34 Ministerstva

  Sazba trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby: až 12 let nepodmíněně.

  Na dlouhodobém systematickém porušování zákona a ochraně provozovatelů hazardu úředníky MF nic nemění ani na rychlo vyvolané řízení s jednou či dvěma společnostmi ohledně vyvádění peněz „na dobro“, motivované velmi pravděpodobně sílícím tlakem na činnost Ministerstva.

  Přílohy: Trestní oznámení

  Matěj Hollan, Brnění

  Martin Svoboda, Občané proti hazardu

  Citace z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 ze 7. 9. 2011 (obecně závazná vyhláška Františkových Lázní):

  „Jak Ústavní soud uvedl v citovaném nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, jakmile ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných povolení nejen v případě, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo financí nepostupuje, je to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí.“

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.