Veřejné sochařské sympozium

Levné dárky, best dárky
 • Po dvou letech Muzeum romské kultury opět nabídne návštěvníkům přehlídku tvorby několika současných romských sochařů z Česka a ze Slovenska. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nejen hotové výtvory, ale naskytne se jim také možnost sledovat sochaře při práci a třeba si s nimi i o jejich tvorbě promluvit. Letošní ročník se uskuteční v týdnu od 6. do 10. září.

  Během druhé poloviny 20. století se v sochařském oborou vyprofilovali umělci, jejichž díla přesahují hranice romské komunity. Již předešlými podobnými prezentacemi se Muzeum romské kultury snažilo poukázat na dosud neznámý fakt, že Romové často bez jakékoliv odborné průpravy výtvarně tvoří. Autoři, kteří nejsou poznamenáni profesionální průpravou, pak mnohdy snadněji než akademicky vzdělaní umělci experimentují s nezvyklými postupy i materiály. „K jedinečnosti tvorby romských sochařů přispívá i fakt, že používají finančně nenáročné materiály, které ve výsledku přinášejí netušené citové prožitky, umožňují náhledy do romského nitra a v neposlední řadě obohacují svět o nové výtvarné hodnoty,“ sdělil kurátor výstavy Romská socha 2008 Petr Mička.

  Pro letošní ročník přehlídky byli vybíráni umělci tak, aby byla reprezentována co nejširší škála výchozího materiálu. Budou představeni sochaři pracující se dřevem, kovem, hlínou a s různými typy vosku. Letošní sympozium tematicky navazuje na sympozium, které se jako doprovodná akce k výstavě Romská socha 2008 uskutečnilo právě před dvěma lety. „Doufáme, že bienále sochařského sympozia se letošním ročníkem stane pravidelným a stálým prvkem v nabídce akcí muzea a že i v roce 2012 se jeho návštěvníci mohou těšit na další přehlídku prací romských sochařů,“ řekla ředitelka muzea PhDr. Jana Horváthová.

  Autoři budou pracovat v prostorách a na dvoře muzea každý den od 9:00 do 16:00, ve středu 8. 9. do 18.00.

  Lucie Matějková, vedoucí Odd. vztahů s veřejností

  Michal Schuster, historik

 • Naše motto:

  Jsme prostorem pro setkávání kultur.

  Uchováváme doklady romské historie jako součást evropského dědictví.

  Vychováváme mladou generaci k toleranci a interkulturnímu myšlení.

  Přispíváme k boji proti xenofobii a rasismu.

  Otevíráme cestu ke kořenům romské identity.

  To vše děláme pro vzájemné porozumění.

  Pro dialog kultur.

  Pro nás.

 • Historie Muzea romské kultury:

  Historie Muzea romské kultury sahá do roku 1991, kdy bylo založeno z iniciativy romských i neromských intelektuálů jako nevládní nezisková organizace. Sama myšlenka romského muzea však vznikla daleko dříve, již koncem šedesátých let, kdy dočasné uvolnění politických poměrů umožnilo fungování Svazu Cikánů-Romů (1969–1973).

  Téměř deset let své existence muzeum fungovalo v provizorních prostorách. Na konci roku 2000 se přestěhovalo do nově opravené pětipodlažní budovy, na jejíž generální opravu (původně šlo o vybydlený dům) stát vyčlenil finanční prostředky. Budova se nachází v brněnské romské čtvrti.

  Od 1. 1. 2005 se Muzeum romské kultury stalo státní příspěvkovou organizací při Ministerstvu kultury ČR.

 • Činnost:

  Muzeum se od počátku snažilo především budovat sbírkové fondy, dokumentující kulturu a dějiny Romů. Dnes spravuje fondy tradičních řemesel a profesí, typů obydlí, vybavení interiéru, oděvu, šperku, výtvarného umění, písemného materiálu, plakátů a pozvánek, audio, foto a videodokumentace, ohlasů kultury Romů v kultuře majoritní a sebedokumentace muzea. Fondy jsou rozšiřovány zejména během čilého terénního sběru a dokumentace. Všechny sbírkové fondy jsou k dispozici badatelům.

  Svůj sbírkový materiál muzeum několikrát vystavilo ještě v době, kdy samo nedisponovalo žádnými vlastními výstavními prostorami: Romové v Československu (1992), Romové v městě Brně (1996), Hledání domova (1999), Svět očima Romů (1997-2005).

  Koncem roku 2005 muzeum slavnostně otevřelo první dva (z celkových šesti) sálů stálé expozice.

  Kromě stálé expozice nabízí muzeum široké veřejnosti celou škálu krátkodobých výstav. Dále pořádá řadu jiných veřejných akcí – přednášky, dny otevřených dveří, slavnostní křty knih a hudebních nosičů vlastní produkce, videoprojekce, přehlídky z fondu textilu aj.

  Pro děti z okolí je po několik dní v týdnu připraven pestrý program v dětském klubu; školní děti a mládež mohou využít animační programy k výstavám; badatelům je k dispozici knihovna se studovnou; zájemci z řad veřejnosti mohou navštěvovat kursy romštiny.

  O své činnosti muzeum pravidelně podrobně informuje v ročence Bulletin Muzea romské kultury.

  Na konci roku 2009 obdrželo Muzeum romské kultury cenu Gypsy Spirit v kategorii Společnost/ firma.

 • You may also like...

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.